Proračunska transparentnost

Proračunska transparentnost za 2020.:    
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Dane suglasnosti na zaduživanje; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o EU projektima (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
I. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu - po izvorima financiranja (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2019. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračunska transparentnost za 2019.:    
     
Proračun u malom - Vodič za građane (Objavljeno: 21. siječnja 2020.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2020. - 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
II. Izmjena Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2021. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa u 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga javnog duga (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. s obrazloženjem (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Proračunska transparentnost za 2018.:    
     
Proračun u malom - vodič za građane (2019.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvršenje Plana razvojnih programa   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Obrazloženje   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017. s obrazloženjem   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga izdanih računa u 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima sredstava od poreza na dohodak za razvoj otoka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga javnog duga   preuzmi

 

Proračunska transparentnost za 2017.:    
     
Proračun u malom - vodič za građane (2018.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Amandman na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.: Obrazloženje   preuzmi
Amandman na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.: Tabelarni dio   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. [.pdf]   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. [.xlsx]   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Bilješka   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2017., stanje 30. 06. 2017.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2017. (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Donacije   preuzmi
     
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Bilješka
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2017., stanje 30. 06. 2017.
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Donacije
  preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.: Obrazloženje, Knjiga izdanih računa u 2016., Izvještaj o prihodima i rashodima poreza na dohodak na otocima (HBOR) za 2016., Izvod iz Knjige javnog duga za 2016., Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2016. s obrazloženjem
  preuzmi