Proračunska transparentnost

 

transparentnost.png   transparentnost_upute.png

 

Proračunska transparentnost za 2024.:    
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Knjiga izdanih računa za 2023. (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2023. (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvještaj o korištenju sredstava iz fondova Europske unije (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2023. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 04. srpnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2024. (Objavljeno: 19. siječnja 2024.)   preuzmi [.pdf]
     
Proračunska transparentnost za 2023.:    
     
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračuna Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026.: Obrazloženje (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 18. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. s Projekcijama za 2025. i 2026. (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 11. prosinca 2023.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2023. (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023.: Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2023. s obrazloženjem (Objavljeno: 06. listopada 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Knjiga izdanih računa za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2022. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2022. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 03. srpnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2023. (Objavljeno: 19. siječnja 2023.)   preuzmi [.pdf]
     
Proračunska transparentnost za 2022.:    
     
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 22. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025. (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2023. s Projekcijama za 2024. i 2025.: Obrazloženje (Objavljeno: 05. prosinca 2022.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Obrazloženje (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2022. (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2022.: Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2022. s obrazloženjem (Objavljeno: 07. listopada 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Knjiga izdanih računa za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2021. (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2021. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 08. srpnja 2022.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračunska transparentnost za 2021.:    
     
Proračun u malom - Vodič za građane za 2022. (Objavljeno: 23. prosinca 2021.)   preuzmi [.pdf]
     
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračuna Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024.: Obrazloženje (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Popis značajnih projekata Proračuna Grada Krka za 2022. - 2024. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.xls]
     
Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. - prema izvorima financiranja (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. - prema ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021.: II. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 13. prosinca 2021.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Obrazloženje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2022. (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.xls]
Popis značajnih projekata Proračuna Grada Krka za 2022. - 2024. (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024.: Obrazloženje (Objavljeno: 16. studenog 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2021.: I. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Dane suglasnosti na zaduživanje; stanje na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o EU projektima (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2021. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2021. s obrazloženjem (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.rtf]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po funkcijskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Knjiga izdanih računa za 2020.; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31. 12. 2020.  (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2020.; stanje na dan 31. 12. 2020. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. - 31. 12. 2020. (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2020. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 04. listopada 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)    preuzmi [.xls]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Obrazloženje (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Dane suglasnosti na zaduživanje; stanje na dan 30. 06. 2021. (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 27. srpnja 2021.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Godišnji obračun po funkcijskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Godišnji obračun prema izvorima financiranja (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.xls]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 28. 05. 2021.)    preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Knjiga izdanih računa za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2020. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Centra za kulturu Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradske knjižnice Krk za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. (Objavljeno: 28. 05. 2021.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračunska transparentnost za 2020.:    
     
Proračun u malom za 2021. godinu - Vodič za građane   preuzmi [.pdf]
     
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Amandmani na prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
     
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2021. - 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Proračun Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Amandmani na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Amandmani na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 23. prosinca 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Proračun u malom - Vodič za građane, temeljen na prijedlogu Proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 24. studenog 2020.)   preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2021. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.xls]
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2021. - 2023. (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023.: Obrazloženje (Objavljeno: 15. studenog 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po izvorima financiranja (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Obrazloženje (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Dane suglasnosti na zaduživanje; stanje na dan 30. 06. 2020. (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o EU projektima (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 16. listopada 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.rtf]
preuzmi [.pdf]
I. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.xls]
preuzmi [.pdf]
Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 30. srpnja 2020.)   preuzmi [.doc]
preuzmi [.pdf]
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu - po ekonomskoj klasifikaciji (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu - po izvorima financiranja (Objavljeno: 29. 10. 2020.)   preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2019. (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.xls]
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2019. godinu s obrazloženjem (Objavljeno: 11. 05. 2020.)   preuzmi [.pdf]
preuzmi [.doc]
     
Proračunska transparentnost za 2019.:    
     
Proračun u malom - Vodič za građane (Objavljeno: 21. siječnja 2020.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2020. - 2022. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
II. Izmjena Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2019. - 2021. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Obrazloženje II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 19. prosinca 2019.)   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. s Projekcijama za 2021. i 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2020. - 2022. [dokument u Excelu] (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu (Objavljeno: 15. studenog 2019.)   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Obrazloženje (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvršenje Plana razvojnih programa (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2019. (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2019.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem (Objavljeno: 27. 09. 2019.)   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa u 2018. (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga javnog duga (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. s obrazloženjem (Objavljeno: 25. 04. 2019.)   preuzmi
     
Proračunska transparentnost za 2018.:    
     
Proračun u malom - vodič za građane (2019.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.   preuzmi
Plan razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2019. s Projekcijama za 2020. i 2021.   preuzmi
Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Krka za 2019. - 2021.   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2019.   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Obrazloženje   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvršenje Plana razvojnih programa   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Knjiga izdanih računa; stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvod iz Knjige javnog duga; stanje na dan 30. 06. 2018.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe s obrazloženjem   preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Obrazloženje   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2017. s obrazloženjem   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga izdanih računa u 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima sredstava od poreza na dohodak za razvoj otoka za 2017.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Knjiga javnog duga   preuzmi

 

Proračunska transparentnost za 2017.:    
     
Proračun u malom - vodič za građane (2018.)   preuzmi
     
Proračun Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.   preuzmi
Obrazloženje Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
Amandman na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.: Obrazloženje   preuzmi
Amandman na prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020.: Tabelarni dio   preuzmi
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
     
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. [.pdf]   preuzmi
Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020. [.xlsx]   preuzmi
Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Krka za 2018.   preuzmi
     
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Bilješka   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2017., stanje 30. 06. 2017.   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2017. (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka)   preuzmi
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Donacije   preuzmi
     
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Bilješka
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Izvod iz Knjige javnog duga za 2017., stanje 30. 06. 2017.
  preuzmi
Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2017.: Donacije
  preuzmi
     
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.   preuzmi
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016.: Obrazloženje, Knjiga izdanih računa u 2016., Izvještaj o prihodima i rashodima poreza na dohodak na otocima (HBOR) za 2016., Izvod iz Knjige javnog duga za 2016., Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2016. s obrazloženjem
  preuzmi