Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka

Josipa Milohnić
- stručna suradnica za protokol i informiranje
 
Svjetlana Jurić Prebeg
- zamjenica službenika zaduženog za zaštitu osobnih podataka
 
Telefon: +385 (0)51 401 111
Fax: +385 (0)51 401 151
Fax: +385 (0)51 221 126
 
 

1. Službenik za zaštitu podataka obavlja, najmanje, sljedeće zadaće:

 

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

b) praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;

d) suradnja s nadzornim tijelom;

e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

2. Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.