Destinacijski menadžment

Turistička zajednica Grada Krka

 

Turističko-informativni centar

Adresa: J. J. Strossmayera 9, 51500 Krk

Telefon: +385 (0)51 220 226

E-mail: tic@tz-krk.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak - nedjelja, 08.00 - 21.00

 

Turistički ured Turističke zajednice Grada Krka

Adresa: Vela placa 1/1, 51500 Krk

Telefon: +385 (0)51 221 414

E-mail: tz@tz-krk.hr

Web: www.tz-krk.hr

Rad sa strankama: ponedjeljak - petak, 08.00 - 15:00

 

Osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice Grada Krka - direktorica

Ivana Kovačić, mag.oec.univ.spec.oec.

 

Turistička zajednica otoka Krka

 

Turistički ured Turističke zajednice otoka Krka

Adresa: Trg Sv.Kvirina 1, Krk

Telefon: +385 (0)51 221 359

Fax: +385 (0)51 221 336

E-mail: tz-otoka-krka@ri.t-com.hr

Web: www.krk.hr

 

Osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice otoka Krka - direktorica

mr. sc. Majda Šale, dipl.oecc.