Kontakti

Ured Grada

 

Josipa Milohnić

- stručna suradnica za protokol i informiranje

Telefon: +385 (0)51 401 111

Fax: +385 (0)51 401 151

Fax: +385 (0)51 221 126

E-mail: grad-krk@grad-krk.hr

 

Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove

 

Radmila Živanović - Čop

- voditeljica Imovinsko-pravne službe

Tel: +385 (0)51 401 119

Fax: +385 (0)51 401 159

E-mail: radmila.cop@grad-krk.hr

 

Tamara Žic

- stručna suradnica za pravne poslove

Telefon: +385 (0)51 401 137

Fax: +385 (0)51 401 151

E-mail: tamara.zic@grad-krk.hr

 

Mladena Matejčić

- viša stručna referentica

Telefon: +385 (0)51 401 127

Fax: +385 (0)51 401 167

E-mail: mladena.matejcic@grad-krk.hr

 

Aleksandra Jurić

- referentica općih poslova i arhivar

Telefon: +385 (0)51 401 125

E-mail: aleksandra.juric@grad-krk.hr

 

Lea Volarić

- administrativna referentica za upisnik predmeta i očevidnike

Telefon: +385 (0)51 401 129

E-mail: lea.volaric@grad-krk.hr

 

Svjetlana Jurić Prebeg

- administrativna referentica

Tel: +385 (0)51 401 138

E-mail: svjetlana.juricprebeg@grad-krk.hr

 

Prijemni ured

E-mail: pisarnica@grad-krk.hr

 

Odsjek za proračun i financije

 

Mladen Pavačić

- stručni suradnik za financijsko i materijalno knjigovodstvo

- voditelj Odsjeka

Telefon: +385 (0)51 401 124

Fax: +385 (0)51 401 164

E-mail: mladen.pavacic@grad-krk.hr

 

Meri Vizinger

- viša referentica za obračun plaća, financijsko i materijalno knjigovodstvo

Telefon: +385 (0)51 401 136

E-mail: meri.vizinger@grad-krk.hr

 

Danira Zec

- viša stručna suradnica za financijsko i materijalno knjigovodstvo

Telefon: +385 (0)51 401 114

E-mail: danira.zec@grad-krk.hr

 

Ivana Jurešić

- viša referentica za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu

Telefon: +385 (0)51 401 128

E-mail: ivana.juresic@grad-krk.hr

 

Servis e-Račun za Grad Krk

E-mail: eracun@grad-krk.hr

 

Odsjek za komunalno gospodarstvo

 

Đimi Skomeršić

- stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos

- voditelj Odsjeka

Telefon: +385 (0)51 401 115

Fax: +385 (0)51 401 155

E-mail: djimi.skomersic@grad-krk.hr

 

Martina Lukarić Brdar

- viša stručna referentica za komunalnu naknadu i ovršni postupak

Telefon: +385 (0)51 401 121 

E-mail: martina.lukaric@grad-krk.hr

 

Sedina Hadžić

- viša komunalna referentica

Telefon: +385 (0)51 401 117

E-mail: sedina.hadzic@grad-krk.hr

 

Dajana Žužić

- viša stručna referentica za gradske poreze

Tel: +385 (0)51 401 131

E-mail: dajana.zuzic@grad-krk.hr

 

Pododsjek za redarstvo

 

Vedran Hajdin

- voditelj Pododsjeka

Telefon: +385 (0)51 401 135

E-mail: vedran.hajdin@grad-krk.hr

 

Darko Turčić

- komunalni redar

Telefon: +385 (0)51 401 122

E-mail: darko.turcic@grad-krk.hr

 

Saša Stanković

- komunalno-prometni redar

Telefon: +385 (0)51 401 122

E-mail: sasa.stankovic@grad-krk.hr

 

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Ines Galjanić

- stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

- voditeljica Odsjeka

Telefon: +385 (0)51 401 118

Fax: +385 (0)51 401 158 

E-mail: ines.galjanic@grad-krk.hr

 

Antonela Mahulja

- stručna suradnica za investicije i razvoj

Telefon: +385 (0)51 401 134

E-mail: antonela.mahulja@grad-krk.hr

 

Odsjek za društvene djelatnosti

 

Andreana Gluvaković​

- stručna suradnica za društvene djelatnosti

Telefon: +385 (0)51 401 120

Fax: +385 (0)51 401 160

E-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr

 

Odsjek za gospodarstvo

 

Igor Hrast

- voditelj Odsjeka

Telefon: +385 (0)51 401 132

E-mail: igor.hrast@grad-krk.hr

 

Natalija Rakić

- viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata

Telefon: +385 (0)51 401 123

E-mail: natalija.rakic@grad-krk.hr