Franjo Volarić

Franjo Volarić, privremeni zamjenik gradonačelnika

Privremeni zamjenik, zamjenjuje gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih gradonačelnik nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost. Za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava gradonačelnika.

Do nastupanja prethodno navedenih okolnosti, gradonačelnik može opunomoćiti privremenog zamjenika za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga. Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa gradonačelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost gradonačelnika.

 

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika gradonačelnika