Važnije odluke i pravilnici

Odluka o komunalnim djelatnostima, od 16. 12. 2019. preuzmi
Odluka o komunalnom redu, od 12. 07. 2019. preuzmi
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, od 12. 07. 2019. preuzmi
Opći uvjeti komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama s prilozima: prilog I - Zone, period naplate i radno vrijeme parkirališta i prilog II - Cjenik komunalne usluge parkiranja, od 03. 06. 2019. opći uvjeti
prilog I
prilog II
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, od 18. 04. 2019. preuzmi
Odluka o komunalnoj naknadi, od 21. 12. 2018. preuzmi
Odluka o komunalnom doprinosu, od 21. 12. 2018. preuzmi
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B), od 30. 11. 2018. preuzmi
Odluka o nerazvrstanim cestama donijeta, od 06. 08. 2011. preuzmi