Energetska obnova zgrade Multimedijalnog kulturnog centra Krk na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku

Na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u rujnu 2018. izvršena je prijava Energetske obnove nestambene zgrade Grada Krka smještene na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku.

Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni troškovi projekta energetske obnove nestabene zgrade Grada Krka na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku iznose 2.968.841,95 kn od čega je 746.710,21 kn bespovratnih. Osim spomenutog ugovora bespovratna sredstva su za predmetnu investiciju odobrena i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, i to u iznosu od 1.001.538,37 kn iz čega proizlazi da je ukupno sufinanciranje projekta 65%. Za projekt Energetska obnova neadministrativne zgrade Grada Krka planira se u narednom razdoblju pokretanje postupka nabave. Udio grada Krka u projektu financirati će se ESIF sredstvima Hrvatske banke za obnovu i razvoj pod povoljnim uvjetima od 0,1% kta godišnje koja ne ulaze u gradsko proračunsko zaduženje.

 

Vrijednost projekta: 2.713.681,50 kn

Potpora Ministarstva graditeljstva: 746.710,21 kn (28%)

Potpora MRRFEU: 1.001.538,37 kn (37%)

Ukupno sufinanciranje: 65%