Gradsko vijeće

Sazive Gradskog vijeća za 2022. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2021. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2020. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2019. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2018. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2017. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2016. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2015. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2014. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2013. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2012. preuzmite ovdje
Sazive Gradskog vijeća za 2011. preuzmite ovdje
   
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2022. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2021. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2020. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2019. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2018. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2017. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2016. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2015. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2014. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2013. pročitajte        ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2012. pročitajte ovdje
Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća za 2011. pročitajte ovdje
   
Zapisnike Gradskog vijeća preuzmite ovdje
   
O javosti rada Gradskog vijeća informirajte se  ovdje