Ankete: Navadnjavanje polja Kimpi i Kaštel te ograđivanje polja električnim pastirom

Iz priloga ove obavijesti mogu se preuzeti anketni upitnici od kojih prvi ima zadaću ispitati zainteresiranost za uvođenjem sustava navodnjavanja na poljima Kimpi i Kaštel, a drugi zainteresiranost za ograđivanjem poljoprivrednih površina električnim pastirom.
Prikupljanje podataka traje do 14. studenog ove godine, a popunjene ankete potrebno je, u zadanom roku, dostaviti poštom na Progres Krk, Narodnog preporoda 27C, 51500 Krk ili mailom na udrugaprogreskrk@gmail.com.
 

1. Anketa: Navadnjavanje polja Kimpi i Kaštel

 
 
Ova anketa dio je gradskog projekta Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel koji se provodi u suradnji s krčkom Udrugom Progres. Naime, kako se na tamošnjim bušotinama upravo provodi ispitivanje njihovih kapaciteta, radi pristupanja daljnjim aktivnostima potrebno je prikupiti podatke o potencijalnim korisnicima sustava navodnjavanja. Također, ti su podaci potrebni, kako zbog kretanja u dimenzioniranje projekta, tako i ostvarivanja mogućnosti subvencioniranja projekta iz fondova Europske unije. Obzirom da će se podaci koristiti u službene svrhe važno je da anketni upitnici budu ispunjeni precizno i čitko. Traženi podaci obuhvaćaju informacije o čestici koja se koristi, vlasniku, posjedniku ili korisniku, trenutnoj ili planiranoj proizvodnji te ostala logistička pitanja. Ciljana skupina ove ankete su korisnici poljoprivrednih površina na poljima Kimpi i Kaštel.
 
2. Anketa: Ograđivanjem polja električnim pastirom
 
 
Ova anketa dio je projekta Ograđivanje polja kojeg krčka Udruga Progres provodi u sklopu svog godišnjeg programa razvoja povrćarstva. Njegov cilj je električnim pastirom ograditi čim više poljoprivrednih površina koje će se potom koristiti za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Namjera je, nakon što se sakupe i analiziraju podaci, pod istim pastirom ograditi što više pojedinačnih susjednih površina. Prednost pri dobivanju pastira i solarnih panela za punjenje njihovih baterija imat će postojeći proizvođači poljoprivrednih proizvoda, registrirani OPG-ovi, obrti ili tvrtke registrirane za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda te proizvođači povrća koji su upisani u Arkod sustav. Proizvođači će, međutim, morati o svom trošku nabaviti i postaviti kolce, izolatore i žicu te nabaviti bateriju, dok će ovim projektom biti osigurana nabava električnog pastira te solarno punjenje baterije. Nakon nabave opreme održat će se radionica o instaliranju opisanog sustava. Obzirom da će se podaci koristiti u službene svrhe važno je da anketni upitnici budu ispunjeni precizno i čitko. Traženi podaci obuhvaćaju informacije o čestici koja se koristi, vlasniku, posjedniku ili korisniku, trenutnoj proizvodnji ili planiranoj proizvodnji te ostala logistička pitanja. Ciljana skupina ove ankete su svi proizvođači poljoprivrednih proizvoda: povrćari, vinogradi, stočari itd. Ovim projektom, međutim, nije uključeno ograđivanje maslinika.