Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići

Naziv projekta: Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići

 

EU sufinanciranje projekta:

2.505.938,09 HRK (80% prihvatljivih troškova sufinanciranih iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske - Udio sredstava EU 85%, Udio sredstava RH 15%).

 

Opis projekta:

Planirana je rekonstrukcija društvenog doma na k.č. broj 1858/5, k.o. Poljica, u naselju Bajčići na području Grada Krka, na otoku Krku. Rok za izvedbu radova je 12 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

 

Ciljevi projekta:

  • doprinos atraktivnosti naselja i njegovom razvojnom potencijalu te poticanje društveno-ekonomske održivosti,
  • poboljšanje kvalitete života mještana temeljem razvoja osnovnih usluga na ruralnom području, u konkretnom slučaju ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa stanovnika,
  • rješavanje potreba stanovnika naselja s područja Mjesnog odbora Poljica za sastajanjem i društvenim životom kao što su sastanci Mjesnog odobora i drugi skupovi građana te razne potrebe udruga građana, nevladinih organizacija i drugih kojima povremeno trebaju kvalitetno uređene prostorije za sastanke, prezentacije i slično,
  • povećanje zaposlenosti.

 

Očekivani rezultati projekta:

Realizacijom projekta na području Mjesnog odbora Poljica (obuhvaća naselja Poljica, Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići i Žgaljići) te na području cijelog Grada Krka, ali i šire poticat će se razvoj kulture, odnosno promicanje svih oblika kulturnog stvaralaštva, predstavljanje hrvatske kulture svijetu, promicanje Grada Krka kroz kulturnu ponudu, ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa stanovnika i posebnih interesnih skupina koji će biti korisnici doma te očuvanje i razvitak kulturnog identiteta.  

 

tabla-uz-opis.jpg