Krk - grad budućnosti: Strategija razvoja pametnog grada

Grad Krk odlučio se za izradu Strategije pametnog grada svjestan izazova koji predstoje jedinicama lokalne samouprave u digitalnom dobu. Gradovi su dio živog i promjenjivog društvenog, političkog i ekonomskog ekosustava sredina u kojima se nalaze, i kao takvi, ne mogu i ne smiju si priuštiti zaostajanje za ostatkom društva, već dapače, trebaju sami postati katalizatorom napretka svojih sredina. Svjesna veličine i sveobuhvatnosti zadatka koji im predstoji, gradska uprava Grada Krk upustila se u proces stvaranja strateškog okvira razvoja pametnog grada koji će definirati okvir i smjer u kojem će Grad ići u svojoj želji da postane moderna, transparentna i digitalizirana zajednica. Utjecaj tehnologije na svakodnevni život ljudi postaje neosporna činjenica, i sa sobom povlači mnoga, još uvijek neodgovorena pitanja. Brzina tehnološkog napretka velik je izazov javnoj upravi na svim razinama jer zahtijeva vrlo brza i visoka ulaganja operativne, regulatorne i financijske prirode.

Brzina tehnološkog napretka osobito je vidljiva u području upravljanja gradovima pa je pametni grad danas ključni pojam u strateškom planiranju razvoja svih urbanih sredina. Europska komisija pametni grad definira kao mjesto u kojem se povećava efikasnost tradicionalnih mreža i usluga, i to korištenjem digitalnih i telekomunikacijskih tehnologija, na korist svojih stanovnika i poduzetnika. U svojoj suštini, pametni gradovi su sredine koje korištenjem modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija poboljšavaju kvalitetu i standard života svih koji u njemu žive i rade.

Posljednji podatci procjenjuju rast ukupne vrijednosti tržišta pametnih gradova na dva trilijuna USD do 2025., što pokazuje veliku potrebu za reinterpretacijom dosadašnjeg shvaćanja urbanog razvoja, s time da ta potreba postaje još izraženija ako se u obzir uzmu predviđanja da će do 2050. godine preko 80% stanovništva u razvijenim zemljama živjeti u gradovima.

Primjena koncepta i tehnologija vezanih uz pametne gradove u manjim urbanim središtima osobit je izazov jer zahtijeva uspostavu prave ravnoteže između hvatanja koraka s novim tehnološkim mogućnostima i specifičnih potreba otočnih sredina, kao i ograničenih financijskih i operativnih kapaciteta malih zajednica. Tom izazovu treba dodati specifične okolnosti lokalnog razvoja na otoku, koji neizostavno podrazumijeva suradnju svih dionika razvoja i osobitu potrebu za očuvanjem resursa i održivošću razvoja.

Grad Krk je oduvijek bio otočno središte gospodarstva, kulture, povijesti te administrativno središte. U svom nastojanju da svoju bogatu povijest očuva i sačuva, Grad se odlučio na novi pristup razvoju, temeljen na povezivanju vrhunske digitalne tehnologije i tisućljetne tradicije.

Ostvarenjem ciljeva i implementacijom mjera predviđenih ovom Strategijom, Grad Krk će napraviti odlučujući korak prema strateškom promišljanju svog razvoja u novom digitalnom dobu, te će, u svom lokalnom, ali i nacionalnom okruženju, biti pozicioniran kao jedan od predvodnika digitalne transformacije lokalnih samouprava u Hrvatskoj, i to s primarnim ciljem da svojim stanovnicima i posjetiteljima pruži još bolju kvalitetu i standard života.


Na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepata pametnih gradova i općina 2019. godine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavljena su dva projekta:

  • projekt Izrade novih mrežnih stranica i vizualizacije gradskih podataka - Integrirano upravljanje gradom i gradskim uslugama ukupne vrijednosti 241.937,50 kn, za koji je odobreno 60-postotno sufinanciranje u iznosu od 145.162,50 kn te
  • projekt Digitalizacije eksternih procesa gradske uprave čija ukupna vrijednost iznosi 295.895,10 kn te je, također, odobreno 60-postotno sufinanciranje, a u iznosu od 177.537,06 kn.

Realizacija oba projekta je zadana do kraja 2021. godine.

 

Ukupna vrijednost projekta: 537.832,60 kn

Osvojena sredstva: 332.699,56 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

Trajanje projekta: 2019 - 2021.

Potpora: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Na Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepata pametnih gradova i općina 2020. godine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljen je projekt Integracije sustava pametnog upravljanja Interneta stvari Grada Krka kroz opremanje sustava javne rasvjete modulima za upravljanje senzorima i gadgetima na protokolu LORA WAN. Ovaj projekt predstavlja temelj i platformu za pametno upravljanje gradom Krkom i uvod u svijet IoT-a (Internet of Things), a prvi pilot projekt nakon implementacije biti će projekt pametnog upravljanja javnom rasvjetom kroz aplikaciju i putem senzora.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 678.775.00 kn, a odobreno je 60 postotno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 407.265,00 kn.

 

Ukupna vrijednost projekta: 678.775.00 kn

Osvojena sredstva: 407.265,00 kn

Ukupno sufinanciranje: 60%

Trajanje projekta: 2019. - 2021.

Potpora: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost