Poticanje čitanja i čitalačkih sposobnosti

Projekt čija ukupna vrijednosti iznosi 491.820,00 kn, a predviđeno je 100 postotno sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, prijavljen je krajem 2020. godine na Javni poziv Ministarstva kulture i medija. Poziv Čitanjem do uključivog društva, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Projekt obuhvaća pripremu i provedbu participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina na području Grada Krka. Vidljivost rezultata i njihova multiplikacija će se osigurati tako što će se prijavitelj povezati sa srodnim udrugama, centrima za pružanje usluga, raznim školama i domovima te drugim sudionicima u zajednici. Posebna pozornost usmjerena je i na vidljivost izrađenih materijala na Internetu čime se planira postići dostupnost istih cjelokupnoj zajednici. Kako bi se projekt nesmetano održavao, zaposliti će se tri djelatnika/stručnjaka. Trenutno se iščekuju rezultati, a predviđa se da će njihova objava biti krajem 2021. godine.