Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz jačanje respiratornih funkcija

Projekt čija ukupna vrijednosti iznosi 500.000,00 kn, a predviđeno je 100 postotno sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda, prijavljen je početkom 2021. godine na Javni poziv Ministarstva zdravlja. Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice odnosi se na organizacije civilnoga društva (uključuje samo prijavitelje i partnere) koje će sudjelovati u aktivnostima kojima se osnažuju kapaciteti organizacija civilnoga društva: organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva; osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa). Trenutno se iščekuju rezultati prijave na Javni poziv, a predviđa se da će njihova objava biti krajem 2021. godine.