Aplicirajte za sredstva s ciljem obnove malih tradicionalnih barki

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, kao partner na projektu Mala Barka 2 koji se provodi u okviru Programa suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska, za područje Primorsko-goranske županije objavljuje Javni poziv za odabir tradicionalnih barki radi provedbe projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana.
Glavni cilj projekta Mala Barka 2 može se svesti na očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma. Uz glavni cilj, Projekt ima i sljedeće specifične prekogranične ciljeve: katalogizirati i očuvati pomorsku baštinu, izgraditi turističku infrastrukturu te razviti prekogranični turistički proizvod.
Projekt će na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod. Jedna od navedenih mjera je i obnova malih tradicionalnih barki na našem području, a koje će se nakon obnove koristiti kao izložbeni primjerci baštine na otvorenom, a ujedno i predstavljati na manifestacijama u regatama tradicijskih plovila i sličnim kulturno-turističkim manifestacijama vezanim uz očuvanje i valorizaciju pomorske baštine. 
U sklopu ove mjere obnovit će se ukupno jedanaest tradicionalnih barki, i to sedam na području Primorsko-goranske županije, po jedna u Rovinju i Piranu te dvije u Izoli. Tih sedam tradicijskih barki koje će se izabrati putem ovog Javnog poziva bit će, ovisno o dinamici Projekta, obnovljene tijekom 2017. i 2018. godine. 
Na Javni poziv može aplicirati svaka pravna ili fizička osoba koja u svome vlasništvu ima barku koja je tradicionalna za područje sjevernog Jadrana, odnosno Primorsko-goranske županije ili osoba koju je vlasnik ovlastio da se služi njegovom tradicijskom barkom na način koji omogućava da se ona obnovi u sklopu ovog Projekta i da prijavitelj ispuni sve obaveze koje će vezano za njega imati tijekom provedbe Projekta i minimalno pet godina nakon njegovog završetka.
Sama prijava, pored ostalih materijala, mora sadržavati: podatke o prijavitelju, odnosno ako se prijavljuje tuđa barka o prijavitelju i vlasniku barke, naznaku tipa tradicionalne barke koja je predmet prijave, opis te barke te naznaku njezinog plovnog stanja i gdje se ona trenutno nalazi ili čuva.
Ukupno raspoloživ budžet za obnovu sedam barki iznosi oko 450.000,00 kn, s time da će se na obnovu jedne utrošiti vrijednost navedena u dostavljenom troškovniku, a najviše do 70.000,00 kn. Ako troškovi obnove prelaze taj iznos prijavitelj je dužan sufinancirati ostatak. Iznimno, Stručno povjerenstvo koje će odlučivati o dodjeli sredstava može preraspodijeliti i predložiti veći iznos za obnovu pojedine barke ako smatra da bi njena obnova bila od iznimnog značaja za očuvanje pomorske baštine u odnosu na ostale prijavljene barke, ali sve u okviru raspoloživih sredstava.
Javni poziv otvoren je do 15. ožujka ove godine, s time da se dodatne informacije ili pojašnjenja mogu zatražiti pisanim putem, i to mailom na emma@ppmhp.hr.
 
Cjeloviti tekst Javnog poziva dostupan je u nastavku: