Camino Krk: Signalizacija, karte i društvene mreže

Camino de Santiago ili Put Sv. Jakova predstavlja mrežu hodočasničkih putova, ukupno dugu 800 kilometara, koja vodi prema globalno znanom svetištu u Galiciji (sjeverozapadna Španjolska) - Santiagu de Composteli gdje je pronađena grobnica sv. Jakova apostola. Godine 1987. Vijeće Europe toj je mreži dodijelilo titulu Glavne ulice Europe, da bi UNESCO, 1993., njezin španjolski i francuski dio proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Međutim, mreža Camino putova prostire se duž čitave Europe, a Hrvatska je gotovo jedina europska zemlja, koja, unatoč bogatoj hodočasničkoj tradiciji, donedavno nije imala označenu rutu putova usmjerenih prema Santiagu.

Obilježavanje krčke sekcije hrvatske Camino rute, nasljedujući srednjovjekovne hodočasničke staze otoka Krka, odvijalo se između 2019. i 2021. godine. Camino Krk pritom je definiran kao (sve)otočna kružna ruta, ukupno duga nešto više od 150 kilometara, koja prati infrastrukturu postojećih pješačkih (i biciklističkih) staza. Njezina početna točka nalazi se u otočnom središtu - gradu Krku, tj. Krčkoj katedrali, a završna u naselju Kornić, sasvim primjereno, u župnoj crkvi posvećenoj upravo sv. Jakovu apostolu. Sam obilazak krčke rute podijeljen je u sedam hodočasničkih poglavlja, točnije sedam dana koliko je potrebno da se istinski doživi otočna povijesna, kulturna, a posebice sakralna baština uronjena u impresivne prirodne ambijente i jedinstvene urbanističke cjeline.

 

Hodočasnička putovnica i certifikat

Svi hodočasnici koji se odvaže prijeći, odnosno prijeđu Camino Krk dobit će hodočasničku putovnicu ili Credential del Peregrino, kao i službenu ispravu o realiziranom hodočašću tj. hodočasnički certifikat ili Compostelu, što ih izdaje hrvatska Bratovština Sv. Jakova. Hodočasničke putovnice dizajnirane su tako da na jednom mjestu pružaju podatke o hrvatskim svetištima zavjetovanim sv. Jakovu, zatim hodočasnički blagoslov i molitvu te stranice na kojima se prikupljaju pečati mjesta kroz koja prolazi Camino ruta. Pečata ili vjerodajnica (na otoku) trenutno ima 20, a karakterističnim ih čine boje i prikazani motivi, od otočnih znamenitosti i specifičnosti, pa sve do glagoljskih slova i grafita. Hodočasnička putovnica, kao i hodočasnički certifikat (po odrađenom hodočašću) mogu se preuzeti u turističko-informativnim centrima svih otočnih destinacija, dok su pečati razmješteni po terenu, odnosno postavljeni u posebno dizajnirane ormariće.

 

 

Pomoć hodočasnicima: Signalizacija i karte

Već ovog proljeća, diljem otoka postavljene su stotine prepoznatljivih plavo-žutih Camino oznaka, dok je krčka starogradska jezgra dobila novu smeđu signalizaciju koja pomaže u pronalasku pojedinih interesnih točaka. Na početnoj i završnoj točki Camina Krk, preciznije u gradu Krku (blizu Frankopanskog kaštela) i naselju Kornić (blizu crkve sv. Jakova apostola), nedavno su postavljene i nove višejezične informativne ploče s osnovnim podatcima i kartom rute. Pored toga, izrađeni su opisi svakog od sedam hodočasničkih dana s posebnim naglaskom na otočnu prirodnu, povijesnu i kulturnu baštinu koji su, zajedno sa digitalnom, po dionicama printabilnom, kartom, predstavljeni na internetskoj stranici Camino Croatia: caminocroatia.com. Osim putem signalizacije, ruta se može pratiti i pomoću pametnog telefona s GPS datotekom, i to zahvaljujući Maps.Me aplikaciji (kreiranoj za Android i iOS (Apple) platforme): maps.me. Nakon njezine instalacije, potrebno je na mobitelu otvoriti interaktivnu kartu dostupnu na internetskoj stranici: caminocroatia.com te preuzeti GPS datoteku rute. Nakon preuzimanja i pokretanja predmetne datoteke, ruta se otvara u Maps.Me aplikaciji (koja se može koristiti i offline, ali jedino ako se u aplikaciju prethodno učita karta Hrvatske). Dodajmo tome kako je iz suradnje svih otočnih turističkih zajednica proizašla i publicirana karta Camina Krk koja pored točno naznačene rute sadrži i sve lokacije s Camino pečatima, zatim kratke dvojezične opise svakog od sedam hodočasničkih dana te osnovne savjete za hodočasnike. Te se karte, također, mogu preuzeti u turističko-informativnim centrima svih otočnih destinacija.

 

 

Društvene mreže

Što očekuje sve one koji se priključe Camino Krk avanturi može se doznati na društvenim mrežama: Instagram i Facebook profilu, gdje će se svakog tjedna objavljivati zanimljive informacije i fotografije. Svi hodočasnici i ostali šetači, na društvenim mreža mogu podijeliti vlastite fotografije i doživljaje, koristeći se pritom oznakama: #caminokrk ili #caminokrkstory.