Dokumentarna izložba Partizanska štampa Hrvatskog primorja

U organizaciji Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka i Centra za kulturu Grada Krka, u Galeriji Decumanus, u petak, 08. veljače 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, otvara se dokumentarna izložba Partizanska štampa Hrvatskog primorja, autora Rastka Schwalbe.

Partizanska štampa, štampa Narodnooslobodilačkog pokreta (1941. - 1945.) u Hrvatskom primorju svojim tekstovima, ističe autor postava, objašnjava ciljeve pokreta i mobilizira naše ljude u borbu protiv okupatora, a za oslobođenje od fašizma; za nacionalno i socijalno oslobođenje. Danas nam ona dokumentira jedno od najslavnijih vremena ovog naroda.

Partizanska štampa Hrvatskog primorja nastaje u vrijeme priprema za ustanak i postepeno se sve više razvija s narastajućom borbom. Isprva su to tekstovi otisnuti na šapirografu, kao što su to prvi brojevi Primorskog vjesnika ilegalno umnažani u kući u Tijanima kraj Sušaka. Razvijanjem pokreta povećava se broj tehnika, odnosno štamparija koje, vremenom, izlaze iz okupiranih mjesta i gradova u žici te djeluju u primorskim šumama, točnije u partizanskim logorima. Osim Tijana, poznate su se štamparije nalazile u planinama Viševice i Smolnika, na području poluoslobođenog dijela Kastavštine u Kosima, Benašima, šumi Nežnici, gdje su 1944. godine djelovale štamparije oblasnih ustanova za Istru.

Da bi partizanska štampa mogla izlaziti, da bi politički radnici mogli pisati tekstove, da bi se štampa mogla distribuirati, bio je potreban velik broj suradnika svjesnih opasnosti i potrebe za čvrstom organizacijom. Trebalo je u okupiranim gradovima nabavljati papir, štamparsku boju, matrice. Moralo ih se prenositi preko okupatorskih kontrolnih blokova, sve do mjesta skrivenih štamparija. Najčešće su to radile žene, svjesne opasnosti prenošenja takvog kompromitirajućeg materijala. Tekstove su opremali brojni članovi partizanskih štamparija u podzemnim skloništima nalik bunkerima, u seoskim kućama ili u barakama partizanskih logora u primorskim šumama. Istoj opasnosti od represije okupatora, zbog prenošenja štamparskog materijala, bili su izloženi i kuriri koji su štampu raznosili ilegalnim kanalima na okupirano područje, ali i oni koji su tu štampu čitali.

Partizanska je štampa, uz propagandu pokreta, djelovala i istinitim izvještavanjem o tijeku rata i našoj oružanoj borbi te je, ma kako skromna bila, imala i ulogu prosvjećivanja ljudi naših krajeva. S njom su se mnogi učili pismenosti, a neki su se zahvaljujući njoj prvi puta susreli s općom kulturom. Dokazuje to i prva velika izložba partizanske štampe, izložene s umjetničkim slikama i fotografijama, u tek oslobođenoj Crikvenici, u rujnu 1943. godine.

Izložba Partizanska štampa Hrvatskog primorja ostaje otvorena do 21. veljače, a svi zainteresirani posjetitelji mogu je razgledati svakim radnim danom od 10.00 do 13.00 te od 17.00 do 19.00 sati, odnosno uz prethodnu najavu Centru za kulturu Grada Krka mailom na kultura@gradkrk.net ili telefonom na 051 220 041.