Drugi LAG natječaj za provedbu Mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG Kvarnerski otoci, 10. lipnja 2019. godine, objavljuje drugi LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014. - 2020., to za provedbu Mjere 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 1.336.590,00 kuna. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.382,50 kuna (ili 15.000,00 eura).

 

Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 26. lipnja, a najkasnije do 29. srpnja 2019. godine na adresu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, 51500 Krk.

 

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Kvarnerski otoci te ulaganje, također, mora biti izvršeno na tom području.

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 

  • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR;
  • mikro ili malo poduzeće;
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  2. obrt,
  3. trgovačko društvo (isključujući ona čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
  4. zadruga.

 

Integralni tekst natječaja i kompletna natječajna dokumentacija:

 

Tekst natječaja [.pdf]

Obrazac A: Prijavni obrazac [.docx]

Obrazac B: Poslovni plan, opisni dio [.docx]

Obrazac B: Poslovni plan, tablični dio [.xlsx]

Obrazac C: Izjava o veličini poduzeća [.xlsx]

Obrazac D: FADN kalkulator [.xlsx]

Prilog 1: Natječajna dokumentacija [.docx]

Prilog 2: Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU [.docx]

Prilog 3: Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća [.pdf]

Prilog 4: Pravilnik o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014. - 2020. Putem LAG natječaja [.docx]

Prilog 5: Pojašnjenje kriterija odabira projekata [.pdf]