11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Josip Staničić, održati će se u srijedu, 24. rujna 2014. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.

 
01. Mirovanje mandata članici Gradskog vijeća, određivanje zamjenice i početak obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća, i to:
 
  • Izvješće Mandatne komisije s prilozima (obavijest/zahtjev za stavljanjem u mirovanje mandata i određivanje zamjenice članice);
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća;
  • davanje svečane prisege članice Gradskog vijeća. 
 
02. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 03. srpnja 2014. godine.
 
03. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2014. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
04. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu sv. Petar u gradu Krku i Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R 38, R 310, R 311).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
05. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
06. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Krka. 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
07. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta: k.č. 3854 k.o. Krk - grad površine 9981 m2 (z.č. 1578 upisana u z.k.ul.2755; z.č. 1579 upisana u z.k.ul. 2606 i z.č. 1580 upisana u z.k.ul. 2546, sve k.o. Krk) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište namjenjeno za izgradnju poslovno-stambenih građevina u zoni M1-2, na području Mali kartec.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
08. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta: z.č. 1244/2 površine 277 m2 nastale od z.č. 1244 upisane u z.k.ul. 340 k.o. Krk, vlasništvo GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 31 i z.č. 1246/18 površine 82 m2 i z.č. 1246/19 površine 243 m2, obje nastale od z.č. 1246/6 upisane u z.k.ul. 913 k.o. Krk, vlasništvo Paole Kokić iz Šibenika, Ulica 1. Šibenskog partizanskog odreda 29, koje zemljište je predviđeno za izgradnju puta u dijelu grada Krka, a prema odredbama DPU Poslovne zone 29 - Sveti Petar (SN PGŽ, broj 37/07 i 9/12). 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
09. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta, i to: k.č. 2305/1 k.o. Krk-grad (z.č. 601/2 k.o. Krk) površine 1919 m2, vlasništvo Vesne Bonifačić iz Punta, A. Cesarca 20 i Ljiljane Wende iz Punta, R. Boškovića 37, svake u ½ dijela, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi na području turističke zone, na predjelu Politin u gradu Krku, za k.č. 2021/5 k.o. Krk - grad (z.č.1332/8 k.o. Krk) površine 590 m2 i k.č. 2026/6 k.o. Krk - grad (z.č. 1331/16 k.o. Krk) površine 244 m2, vlasništvo Grada Krka, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište na području Sv. Petar u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
10. Prijedlog Izmjene i dopune Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Koordinacija Grada i Općina otoka Krka.
 
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
12. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
   
13. Pitanja i odgovori.