17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njezin predsjednik Nikša Franov, održat će se u srijedu, 26. lipnja 2024. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.

 

 

01. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 23. travnja 2024. godine.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu s prilozima:

a) Knjiga izdanih računa 2023. godine;

b) Izvod iz knjige javnog duga za 2023. godinu;

c) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01. 01. - 31. 12. 2023. godine;

d) Odluka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu;

e) Izvještaj o korištenju sredstava EU;

f) Izvještaji proračunskih korisnika o izvršenju financijskih planova za 2023. godinu:

– Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk,

– Centar za kulturu Grada Krka,

– Gradska knjižnica Krk,

– Javna vatrogasna postrojba Grada Krka.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

04. Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

05. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

06. Izvješća o izvršenju/korištenju, i to:

a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu;

b) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;

c) Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2023. godini;

d) Izvješće o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2023. godini.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

07. Izvješća programa u društvenim djelatnostima za 2023. godinu, i to:

a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu;

b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu;

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu;

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu;

e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

08. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcija za 2025. - 2026. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.

 

09. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

10. Prijedlog I. izmjene (i dopune) programa u društvenim djelatnostima za 2024. godinu, i to:

a) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu;

b) I. izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu;

c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Krka za 2024. godinu;

d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2024. godinu;

e) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2024. godinu.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

11. Prijedlog Odluke o prijenosu sjednica Gradskog vijeća.

Predlagatelj: Goran Marević, član Gradskog vijeća Grada Krka.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2028. godine (II. natječaj).

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 2538/15, k.o. Linardići.

Predlagatelj: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan.

Predlagatelj: Gradonačelnik i Ustanova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopune Statuta Gradske knjižnice Krk.

Predlagatelj: Gradonačelnik i Ustanova.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

16. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Krka za 2023. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

17. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara za područje Grada Krka za 2023. godinu.

Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.

Materijal preuzmite: OVDJE.

 

Dopuna Dnevnog reda, od 19. lipnja 2024.:

 

18. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2024. godinu.

Materijal preuzmite: OVDJE.