07. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Urbanistički plan uređenja UPU 5 - Vrh

U Maloj vijećnici Grada Krka, 17. siječnja 2014. godine, održana je 07. (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje je raspravljena sljedeća tema.

 
- jednoglasno usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 - Vrh (na 5.1)

 
 
UPU 5 - Vrh, prijedlog Odluke preuzmi
UPU 5 - Vrh, korištenje i namjena površina preuzmi
UPU 5 - Vrh, prometna, učična i komunalna infrastrukturna mreža:      
prometni sustav
preuzmi
UPU 5 - Vrh, prometna, učična i komunalna infrastrukturna mreža:
energetski sustav, pošta i telekomunikacije
preuzmi
UPU 5 - Vrh, prometna, učična i komunalna infrastrukturna mreža:
vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
preuzmi
UPU 5 - Vrh, prometna, učična i komunalna infrastrukturna mreža:
vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih i oborinskih voda
preuzmi
UPU 5 - Vrh, uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina:
područja posebnih uvjeta korištenja
preuzmi
UPU 5 - Vrh, uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina:
oblici korištenja
preuzmi
UPU 5 - Vrh, uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina:
mjere posebne zaštite
preuzmi
UPU 5 - Vrh, načini i uvjeti gradnje preuzmi