Izabrani novi članovi Skupštine i Turističkog vijeća TZ Grada Krka

U Velikoj gradskoj vijećnici, 29. rujna 2020. godine, održana je prva, dakle izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Krka kroz koju su okupljene zajednički proveli njezin predsjednik Darijo Vasilić i direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Ivana Kovačić.

– Novi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma na snagu je stupio 01. siječnja ove godine, uvodi Vasilić, a temeljem njegovih odredbi sva tijela turističkih zajednica u Hrvatskoj ranije su prestala s radom, pa tako i naša Skupština kojoj je mandat bio upisan do 2022. U roku od deset mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona, sve turističke zajednice morale su pristupiti sazivanju novih tijela - skupština i turističkih vijeća - ali i izabrati nove predstavnike u turističkim zajednicama, kao i predstavničkim tijelima turističkih zajednica viših razina. U skladu s navedenim zakonskim rokom i mi smo se sastali u namjeri konstituiranja novog saziva Skupštine Turističke zajednice, a sve temeljem Statuta kojeg je, svojom suglasnošću, odobrilo i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske. Skupština, kao najviše tijelo upravljanja, tumači Vasilić, sastoji se od članova koji sudjeluju u prihodu Turističke zajednice, i to na način da se kao prihod računa 25 posto uplaćene turističke pristojbe i u cijelosti uplaćena turistička članarina. Prema tom kriteriju, uspostavlja se redoslijed po prihodima svih članova i tako konstituiraju tijela Turističke zajednice, s time da niti jedan od članova ne smije imati većinu u Skupštini, čime se sprječava samostalno odlučivanje, zaključuje Vasilić.

Nakon usvajanja Dnevnog reda i formiranja radnih tijela, Milena Dunato-Dombaj, u svojstvu predsjednice Verifikacijske komisije, podnijela je Izvješće o provedenim izborima, nakon čega su jednoglasno verificirani mandati novih članova Skupštine Turističke zajednice u okrilju koje će, u narednom četverogodišnjem razdoblju (2020. - 2024.), djelovati: Mile Pavlica, Anica Plentaj, Zoran Morožin, Ivica Bajčić, Andrej Šircelj, Dragutin Božić, Bruno Bogdanić, Dario Kinkela (predstavnici tvrtke Valamar Riviera d.d.), Ivan Lončar, Milan Sajić (predstavnici tvrtke Hoteli Krk d.o.o.), Milena Dunato-Dombaj (predstavnica tvrtke Glavotok d.o.o.), Boris Mrakovčić (predstavnik tvrtke Mateo d.o.o.), Deniel Jurešić, Josip Brusić (predstavnici ugostiteljske djelatnosti), Adrijan Jurasić, Đurđica Cvitkušić, Ruža Kraljić, Darko Turčić, Boris Karabaić, Ljubo Stipančić, Robert Žužić (predstavnici iznajmljivača), Denis Mrakovčić, Josipa Braut i Martina Zec (predstavnici ostalih djelatnosti: trgovine, prijevoza, brodskog prijevoza i izletničkog turizma te turističkih agencija).

Zamjenikom predsjednika Skupštine Turističke zajednice potom je, od strane predsjednika, imenovan Zoran Morožin, dok su kao članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice izglasani Dragutin Božić, Zoran Morožin (predstavnici tvrtke Valamar Riviera d.d.), Ivan Lončar (predstavnik tvrtke Hoteli Krk d.o.o.), Sanjin Barbalić (predstavnik tvrtke Glavotok d.o.o. i naselja u okolici grada Krka), Milan Žužić (predstavnik ugostiteljske djelatnosti), Nives Mrakovčić Kirinčić (predstavnica iznajmljivača i djelatnosti turističkih agencija), Dean Ilijić (predstavnik ostalih djelatnosti: prijevoza i turističkih agencija) i Anita Mršić (predstavnica ostalih djelatnosti: prijevozničkih i izletničkih usluga).

S ciljem sudjelovanja u radu Skupštine Turističke zajednice Primorsko-goranske županije izabrani su: Dario Kinkela (predstavnik tvrtke Valamar Riviera d.d.) i Ivan Lončar (predstavnik tvrtke Hoteli Krk d.o.o.), dok će u radu Skupštine Turističke zajednice otoka Krka sudjelovati: Mile Pavlica, Zoran Morožin, Ivan Lončar, Vesna Depope, Lucija Petrak, Sanjin Barbalić, Boris Mrakovčić i Dinko Jakovljević, s time da je potonjem, do kraja ove godine, povjerena i uloga predstavnika u Turističkom vijeću Turističke zajednice otoka Krka.

U drugom dijelu Skupštine, predstavljen je Statistički izvještaj Turističke zajednice za razdoblje siječanj - kolovoz, s naglaskom na ostvaren turistički promet, ali i odrađene programske i promotivne aktivnosti.

– Unatoč nezahvalnim okolnostima što ih je uzrokovala pandemija koronavirusa, u izvještajnom razdoblju kojim je obuhvaćeno prvih osam mjeseci ostvaren je solidan turistički rezultat, naglašava Kovačić. To znači da je na području Grada Krka u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju ostvareno 777.991 noćenja i 109.984 dolazaka što predstavlja 54, odnosno 58 posto prošlogodišnjih ostvarenja. Prema podatcima iz sustava eVisitor, u komercijalnom je smještaju u promatranom razdoblju ostvareno 611.857 noćenja i 100.976 dolazaka što je 55, odnosno 52 posto u odnosu na prošlogodišnje brojke. Domaći su gosti tako ostvarili 38.238 noćenja i 8.988 dolazaka, a stranci 573.619 noćenja i 91.988 dolazaka, s time da je u ovom kontekstu važno izdvojiti podatak o povećanju turističkog prometa domaćih gostiju. Najveći broj dolazaka i noćenja ostvaren je u domaćinstvu, za kojim slijede kampovski, hoteli, ostali ugostiteljski objekti namijenjeni smještaju i objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dok su prema učešću u ukupnom broju noćenja najznačajnija tržišta bila Njemačko, Slovensko, Austrijsko, Hrvatsko, Poljsko, Češko, Talijansko, Mađarsko, Slovačko i Nizozemsko. U nekomercijalnom smještaju, nastavlja Kovačić, ostvareno je 166.134 noćenja, odnosno 69 posto u odnosu na prošlogodišnji rezultat, i 9.008 dolazaka što je čak 8 posto više u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Najviše noćenja u promatranom osmomjesečnom razdoblju ostvario je obiteljski smještaj, a upravo iz te skupine objekti s pet zvjezdica priskrbili su gotovo 95 posto lanjskog prometa, odnosno 73 posto oni s četiri zvjezdice. Također, rezultate na razini prošlogodišnjih bilježe i objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, iz čega možemo zaključiti kako su u ovim kriznim vremenima na našem području  boravili gosti čiji je preferirani smještaj bio onaj više kategorije koji im u konačnici može ponuditi kvalitetu, ali i omogućuje privatnost, zaključuje Kovačić.