Održan 107. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 107. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije, odnosno razmatranjem zahtjeva Povijesnog društva otoka Krka da im se plati račun za (prošlo)godišnji najam uredskog prostora u visini od 5.188,00 kn, koji će se, kako je zaključeno, podmiriti iz redovnih sredstava samog udruženja. Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza odbijena je zamolba za sufinanciranje Ovčarsko kozarskog lista jer za spomenutu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nisu planirane tražene financije. Prihvaćen je račun Dezinsekcije d.o.o. Rijeka, na iznos od 23.677,50 kn, za suzbijanje drvnih štetnika u Etno kući Kornić gdje je smještena vrijedna zavičajna zbirka. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije su odbijene zamolbe: Udruge za pomoć osobama s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave elektronske bilježnice koja olakšava vođenje bilješki visoko slabovidnim osobama, te Udruge za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom iz Požege za sufinanciranje nabave Brailleovog pisaćeg stroja. Oba su zahtjeva odbijena zato što u ovogodišnjem Proračunu za spomenutu namjenu nisu predviđena tražena sedstva. Tiskanje zbirke kratkih priča Milice Žužić, naziva Priče iz Kosjenkine kose, pomognuto je iznosom od 5.000,00 kn. Iako se obzirom na prethodno prihvaćenu zamolbu (iz 2010.) spomenuta knjiga trebala sufinancirati u prošloj godini, zbog zakašnjele recenzije, materijal će biti objavljen ove. Radi nepredviđenih sredstava u ovogodišnjem Proračunu Udruzi Dr. Ante Starčević iz Tovarnika odbijene su zamolbe za sufinanciranje izdavanja povijesnog romana zagrebačke književnice Nevenke Nekić, te snimanja dokumentarnog filma prema scenariju iste autorice, a u režiji Branka Ištvančića. Za nužnu sanaciju dotrajale kotlovnice Nogometnog kluba Krk odobreno je 29.000,00 kn. Riječ je o prvoj fazi uređenja dok bi se druga, što se odnosi na ugradnju solarnih instalacija, osim vlastitim trebala realizirati sredstvima ostvarenim apliciranjem na neki od natječaja koji podupiru izgradnju solarnih sustava. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe Kolegij je raspravio problem formiranja privremenih terasa na Obali Hrvatske mornarice - ispred negdašnjeg Turističko-informativnog centra. Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo zaprimljena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za snimanje i pregled rasvjetnih tijela na području Grada Krka sukladno odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, i to na iznos od 38.600,00 kn. Međutim takvo snimanje postojećeg stanja odgađa se do izrade pravilnika, koje su dužna donijeti odgovarajuća ministarstva, a kojima će se pojasniti odredbe navedenog Zakona. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove prihvaćeni su prijedlozi ugovora s TKD Ponikve d.o.o. iz Krka o financiranju vodnog doprinosa za izgradnju: Vodoopskrbnog naselja Lakmartin (45.658,29 kn), kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnim putem (34.735,46 kn), te mjesnih vodovodnih mreža na području Šotoventa, i to naselja Skrpčići, Pinezići, Milohnići, Žgaljići, Brzac i Linardići (165.888,87 kn). Ugostiteljskim obrtima, KUO Phoenix i Družina d.o.o., oba u vlasništvu Tomislava Kirinčića iz Krka, dopušteno je produženje radnog vremena do 04.00 sata za vrijeme održavanja Krčkog karnevala (od 21. siječnja do 18. veljače), u karnevalskom šatoru na autobusnom kolodvoru, odnsno obližnjem Caffe baru Melody.