36. Kolegij: Na plaži Dražica kreće izgradnja aqua-liftera namijenjenog invalidima

U uredu gradonačeknika, 14. travnja 2014. godine, održan je 36. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Na početku ovotjednog zasjedanja, rješavajući predmete zamjenika gradonačelnika, iskazana je načelna zainteresiranost za dobivanje certifikata koji bi govorio u prilog povoljnom poslovnovnom okruženju Grada Krka. Zaduženje da popuni prijavni obrazac i proslijedi ga Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, kao inicijatoru, dodijeljeno je Igoru Hrastu. Grad se odazvao pozivu da tijekom okruglog stola 37. međunarodnog skupa MIPRO koji će između 26. i 30. svibnja, ove godine, održati u Opatiji, bude jedan od uvodničara. Tom će prigodom biti predstavljena dosadašnja praksa Grada u pripremi projekta optičke mreže. Nakon što je krajem ožujka zaključeno testiranje Internet servisa za prijavu komunalnih problema ZAKRPAJ.to, kako bi ga se zadržalo, prihvaćen je ugovor s izrađivačem, Geodetskim zavodom Rijeka d.o.o., i to na neodređeno vrijeme (s otkaznim rokom od šest mjeseci) uz godišnju naknadu od 7.000,00 kn. Vezano uz to, zadužuje se komunalni redar da u evidentiranju komunalnih problema što ih prijavljuju građani koristi ovu aplikaciju dostupnu putem gradskih Internet stranica.
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, izdvojen je podatak o bespovratnoj potpori ostvarenoj na natječaju Ministarstva branitelja Republike Hrvatske za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom. Riječ je o 116.000,00 kn koje će se uložiti u ugradnju aqua-liftera na plaži Dražica. Tim povodom, zadužuje se Komunalno društvo Vecla d.o.o. da pokrene postupak javne nabave. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, odobren je zahtjev Ivice Jelenčića iz Krka da o svom trošku izvrši radove na dijelu šetališta Dražica s ciljem priključenja ugostiteljskog objekta Titanik (plaža Punta di Galetto) na kanalizacijsku mrežu. Također, odlučeno je kako se radovi imaju provesti između 05. i 25. svibnja, ove godine. Na znanje je primljena zamolba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan iz Krka kojom se predlaže trajno rješavanje održavanja eksterijera ustanove (dvorišta i krovnih vrtova) te kompletno preuređenje dječjeg igrališta. Stoga se, u dogovoru s vodstvom vrtića, Komunalno društvo Vecla d.o.o. zadužeje da izradi godišnju ponudu održavanja vanjske hortikulture i napravi izvješće o stanju podloge i drvenih igrala na dječjem igralištu. Zajedničkom obrtu za usluge i ugostiteljstvo u vlasništvu Jelene i Denisa Marakovčića iz Krka, dana je suglasnost za korištenje javnog gradskog WC-a radi ishodovanja minimalno-tehničkih uvjeta za jednostavan ugostiteljski objekt lociran na Šetalištu Sv. Bernardina. Nakon što je statičar izvršio neposredan uvid u odron pokosa ispod hotela Dražica na istoimenom kupalištu te definirao mjere zaštite, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, na iznos od 7.618,75 kn (s PDV-om), za realizaciju mjere koja uključuje pojedinačni pregled svakog kamenog bloka uz mehaničko odvajanje labavih dijelova u odnosu na srasle. Paralelno s radom na ovoj krenuti će se u prikupljanje ponuda za realizaciju sljedeće mjere, odnosno konačnog osiguranja pokosa mehaničkim sredstvima. U nastavku, prihvaćene su ponude Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa za zidarski popravak zgrade mrtvačnice i seciraone (prije izvođenja fasaderskih radova) na Gradskom groblju Krk u iznosu od 8.000,00 kn (s PDV-om) te zidarski popravak fasade (prije izvođenja fasaderskih radova) gradskog poslovnog prostora u Ulici J. J. Strossmayera 27, u gradu Krku, u iznosu od 3.120,00 kn (bez PDV-a). Na inicijativu Danka Milohnića, djelatnika Vecle d.o.o., prihvaćena je nabava 15 košara za otpatke, i to pet na Trgu krčkih glagoljaša, tri na šetalištu u dijelu Ulice Lukobran i sedam na Obali Hrvatske mornarice. Prihvaćena je molba Krešimira Baričevića iz Zagreba za ulično sviranje na javnoj površini (Veloj placi) tijekom ljetnih mjeseci.
Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Petru Kopanici, voditelju osnovnoškolske sportske dovorane dana je suglasnost da istu drži otvorenom unatoč školskim praznicima. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica dodijeljeno je 2.000,00 kn za suorganizaciju Prvenstva Hrvatske u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom koje se održalo između 02. i 06. travnja, ove godine. Prema gradskoj Odluci o nagrađivanju učenika i mentora, dvoje osnovnoškolaca, Luka Braut i Karlo Sintić, zajedno s mentorom prof. Borisom Bolšecom, radi postignutih izvrsnih rezultata na Državnom natjecanju iz informatike Infokup 2014., biti će odgovarajuće nagrađeni. Kako doznajemo, temeljem Odluke Socijalnog vijeća Grada Krka, 18. i 19. travnja, ove godine, posjetiti će se 67 potrebitih obitelji, a tom će im prigodom biti uručeni poklon paketi vrijedni 400,00 kn. Osim što će se pomoći korisnicima Socijalnog programa ovo uskršnje vrijeme nedavno je uljepšano i Krčanima smještenim u sljedećeim ustanovama: Domu za djecu i mladež Oštro, Psihijatrijskoj bolnici Lopača te Domu za starije psihički bolesne osobe Turnić. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 23 - Torkul, o kojem će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Na znanje je također primljen i Nacrt konačnog prijedloga III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Vezujući se uz molbe tvrtke Noliot d.o.o. iz Malinske, Mata Depikolozvanea iz Poljica i Josipa Mrakovčića iz Kornića za proširenje granica građevinskog područja, rečeno je kako će se krenuti u pripremne radnje za prostorno-plansku analizu svih naselja Grada Krka.
Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku nabave za ustupanje radova na izgradnji potporno-ogradnog zida u dijelu Rapske ulice (dio k.č. 3771, k.o. grad Krk), pored tri zaprimljene, izabrana je ona Zdarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha u iznosu od 133.922,00 kn (s PDV-om). Najpovoljnijom ponudom u postupku nabave za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka (odvojka Ulice L. Bolmarčića i odvojka Ulice Sv. Ivana u gradu Krku te ulice Brajutovci u naselju Kornić), pored dvije zaprimljene, izabrana je ona tvrtke Građevinar d.o.o. iz Rijeke u iznosu od 225.856,00 kn (s PDV-om). Najpovoljnijom ponudom u postupku nabave za nabavu i montažu opreme javne rasvjete na području Grada Krka za 2014. godinu, pored dvije zaprimljene, izabrana je ona tvrtke Tehno-Val d.o.o. iz Njivica u iznosu od 221.521,00 kn (s PDV-om). Najpovoljnijom ponudom u postupku nabave za ustupanje građevinskih radova gradnje javne rasvjete Grada Krka za 2014. godinu, pored četiri zaprimljene, izabrana je ona Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa u iznosu od 97.938,00 kn (s PDV-om).