40. Kolegij: Organizirana akcija za pomoć stanovnicima poplavljenih područja

U uredu gradonačeknika, 19. svibnja 2014. godine, održan je 40. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je razmatranjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno analizom prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krk čije su izmjene uglavnom rezultat usklađivanja s novim Zakonom o socijalnoj skrbi. Prava iz socijalne skrbi tako ostavruje korisnik ako ispunjava socijalni, odnosno uvijet prihoda. Ispunjavanjem socijalnog uvijeta ostvaruje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, dok uvijet prihoda ispunjava korisnik s prihodom do 2.100,00 kn za jednočlano, do 3.000,00 kn za dvočlano, do 4.000,00 kn za tročlano, odnosno do 5.100,00 kn za četveročlano kućanstvo. Međutim, ako kućanstvo broji više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700,00 kn. Kao novodefinirana prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim prijedlogom izdvojeni su: pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole, pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata, pravo na sufinanciranje troškova školskih udžbenika i pribora za učenike osnovnih i srednjih škola te pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju. Nakon što prijedlog razmotre Odbor za društvene djelatnosti i Socijalno vijeće Grada Krka, o istom će se uskoro dobiti priliku razgovarati i gradski vijećnici. Nadalje, Moto-auto klubu Krk dodijeljeno je 10.000,00 kn pomoći za saniciju sanitarnog čvora poslovne zgrade s time da će se sredstva transferirati tek nakon zaprimljenog izvješća o kompletno dovršenim radovima. Krčkoj Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobreno je 1.000,00 kn za realizaciju terenske nastave na Zavižanu namijenjene učenicima prvog razreda gimnazije. Budući da Dom zdravlja Krk radi nedovoljne opremljenosti nije u mogućnosti pružiti kvalitetnu infrastrukturu liječniku sportske medicine, Grad će ipak s pedesetpostotnim učešćem financijski pomoći preglede krčkih sportaša u ambulantama sportske medicine prema njihovu odabiru. Sukladno apelu Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Krk i Centr za socijalnu skrb Krk organiziraju akciju prikupljaja potrepština (deka, posteljine, vreća za spavanje, robe, hrane, pitke vode i sredstava osobne higijene) za stanovnike poplavljenih područja, 19. i 20. svibnja, ove godine, između 09.00 i 19.00 sati, i to 19. svibnja u prostorijama Centra za socijalnu skrb Krk te 20. svibnja u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk. Pomoći se može i uplatom novčanih sredstva na račun Gradskog društva Crvenog križa Krk (HR2124020061100133686) s naznakom: za pomoć poplavljenim područjima. U tu se akciju Grad uključio donacijom od 10.000,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša razmotreni su rezultati anketnog upitnik o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticane stanogradnje - POS. Kako doznajemo, interes za kupnju stana po ovom programu iskazalo je 86 građana. Vezano uz to, razmotren je i prijedlog Odluke o uključivanju Grada Krka u program POS-a i prijenosu prava vlasništva z.č. 2286, k.o. grad Krk, u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN, dok su u Povjerenstvo za provedbu programa, pored jednog predstavnika APN-a, imenovani: Čedomir Miler, Radmila Živanović Čop, Ines Galjanić i Marinka Margan.
Razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, grupi Dos Lunas iz Ekvadora odobreno je izvođenje glazbenog i plesnog programa južnoameričkog kulturnog nasljeđa tijekom ljetnih mjeseci na dijelu Šetališta Sv. Bernardina u gradu Krku, ali bez prodaje rukotvorina. Luki Dekaniću iz Krka odobreno je postavljanje drvene figure na javnoj površini, neposredno uz ulaz Galerije Micek, smještene na adresi J. J. Strossmayera 23 u gradu Krku, s time da figura ne smije izaći iz koridora ulazne stepenice. Uz to, prihvaćen je prijedlog Odsjeka da se Antona Prendivoja iz Nenadića u svojstvu sezonskog pomoćnog komunalnog redara ove godine angažira od 16. lipnja, pa sve do 15. rujna. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, a s ciljem uređenja okoliša dječjeg igrališta u naselju Kosići, prihvaćena je ponuda za pripremne zemljane radove u iznosu od 8.125,00 kn (s PDV-om), kao i nabava sadnog materijala sukladno preporuci nadzorne inžinjerke Dobrile Kraljić.
Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, istaknuto je kako će upravljanje privremenim javnim parkiralištima na području grada Krka, koja ove godine ulaze u sustav naplate, preuzeti krčko Komunalno društvo Vecla. Stranci Održivi razvoj Hrvatske - ORaH odobreno je korištenje javne površine, na lokaciji kod koprivića, 20. svibnja 2014. godine, od 14.00 do 19.00 sati, za predstavljanja povodom izbora za EU parlament. Na znanje je primljena Odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Ovom Odlukom Gradu Krku odobravaju se sredstva pomoći u visini od 60% opravdanih troškova investicije, a najviše do 180.000,00 kn. Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih površina s ciljem realizacije programa proslave Dana grada.