42. Kolegij: Nagrađeni učenici, sudionici državnih natjecanja

U uredu gradonačeknika, 02. lipnja 2014. godine, održan je 42. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljena je problematika vezana uz uz izgradnju Rapske ulice. Pored ostalog, odlučeno da se rok za izvođenje tamošnjih radova ne produži, već da se radovi obustave 15. lipnja te ponovo nastave najesen. Nakon što je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu radi rekonstrukcije kompleksa Trgovačko-poslovnog centra Krk, lociranog na adresi Šetalište Sv. Bernardina bb u gradu Krku, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Krk, zatražio je dopunu idejnog projekta, odnosno njegovo usklađenje s Urbanističkim planom uređenja UPU 1 Krk, i to glede visine središnjeg dijela korpusa buduće polivalentne dvorane, odnosno nedovoljnog broja parkirnih ili garažnih mjesta. Sukladno prijedlogu arhitekta Nenada Kocijana visina dvorane u projektnoj dukumentaciji biti će smanjena, dok će se nedovoljan broj parkirnih mjesta riješiti davanjem suglasnosti za korištenjem onih u kontaktnoj zoni.
Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Nogometnom klubu Krk odobreno je 3.000,00 kn za realizaciju popularnog Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira Kvarnerska rivjera. Uz to, definirana je dinamika financiranja krčkog Nogometnog kluba obzirom da su dosad iskoristili 50% sredstava ostvarenih po programu javnih potreba u društvenim djelatnostima. Sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i učitelja, krčkim srednjoškolcima i njihovim mentorima - Silviji Kosić i prof. Ivani Mateši (geografija), Miji Bušljeti i prof. Steli Prendivoj (kemija), Sari Marijan i prof. Gordiji Marijan (povijest) te Jošku Mrakovčiću, Nadiji Nekić i prof. Ljiljani Karabaić (Plitvički maraton) - za sudjelovanje na državnim natjecanjima dodijeljene su novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 500,00 kn.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije usvojena je Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u 2014. godini, o kojoj će svoje mišljenje imati prilike dati i gradski vijećnici.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se dospjelu tražbinu duga komunalne naknade u iznosu od 1.421,07 kn, za dužnika - tvrtku Stanišić d.o.o. iz Kornića, prijavi u stečajnu masu te istu pokuša naplatiti sukladno Stečajnom zakonu. Pored dvije zaprimljene ponude za održavanje zelenih površina na području grada Krka koje nisu dijelom godišnjeg Programa održavanja zelenila (ugovorenom između Grada Krka i Komunalnog društva Vecla) kao povoljnija izabrana je ona rasadnika i trgovine Lavanda iz Krka, u vlasništvu Krešimira Dijanića. Pored dvije zaprimljene ponude za održavanje zelenih površina na području Dunata, naselja Kornić i nerazvrstane ceste od raskrižja Dunat do raskrižja Lizer koje nisu dijelom godišnjeg Programa održavanja zelenila kao povoljnija izabrana je ona Uslužnog obrta Rankun iz Kornića, u vlasništvu Branimira Vančine. Pored dvije zaprimljene ponude za održavanje zelenih površina na području naselja Vrh koje nisu dijelom godišnjeg programa održavanja zelenila kao povoljnija izabrana je ona Uslužnog obrta Žižula iz Krka, u vlasništvu Vladimira Šebelje. Riječkoj Udruzi LivingStone dana je suglasnost za korištenje javne površine, točnije Gradske rive, gdje će između 06. i 13. lipnja, ove godine, biti postavljena izložba fotografija iz ciklusa Prijatelj mora pod nazivom Crno/bijelo '60-ih.
Rješavajući predmete zamjenika gradonačelnika, ishođenje sustava kvalitete sukladno normi ISSO 5001 odgođeno je za rujan. Podlogu za uvođenje tog certifikata pružiti će dokument Politika energetske učinkovitosti Grada Krka.