43. Kolegij: I sljedeće školske godine Grad će sufinancirati nabavu udžbenika

U uredu gradonačeknika, 16. lipnja 2014. godine, održan je 43. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Mladen Pavačić,  viši stručni referent za financijsko i materijalno poslovanje te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, i to prihvaćanjem inicijative Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk da dvadesetero sudionika desetodnevnog Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka subvencionira pojedinačnim iznosom od 350,00 kn. Ovogodišnje izdanje 24. po redu Kampa održati će se u gradu Krku između 26. lipnja i 09. srpnja, a pored četrdesetero otočana u njegovu će radu sudjelovati i trideset najboljih hrvatskih informatičara srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir dodijeljeno je 5.125,91 kn za nabavu knjiga koje su tijekom proslave Dana škole dodijeljene učenicima - sudionicima državnih natjecanja, odnosno koje će se maturantima - učenicima generacije pokloniti tijekom skorašnje podjele svjedodžbi. Društvu za sportsku rekreaciju Šišulica iz Krka dana je suglasnost za organizaciju tečaja namijenjenog neplivačima, ali uz prethodnu provjeru posjeduje li udruženje potrebnu registraciju, a voditelj programa adekvatnu edukaciju. Za organizaciju tematskog znanstveno-stručnog skupa povodom obilježavanja stote godišnjice Prvog svjetskog rata Općini Omišalj odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn. Rezultati ove vrijedne znanstvene inicijative tijekom koje će izlagati stručnjaci poput Žarka Puhovskog, Darka Dukovskog, Jevgenija Pašćenka ili Franje Velčića, biti će objavljeni kao zaseban svezak Krčkog zbornika. Riječkom Istra filmu dodijeljeno je 2.000,00 kn za realizaciju dokumentarca o Branku Fučiću kao jednom od najuglednijih otočana, ujedno poznatom istraživaču glagoljice i freskoslikarstva čija je aktivnost obilježila povijest umjetnosti Hrvatske, ali i Europe. Kao i dosad, odlučeno je kako će Grad i u novoj školskoj 2014./2015. godini pojedinačnim iznosom od 200,00 kn sufinancirati nabavu udžbenika učenicima osnovne i srednje škole. U još uvijek aktualnoj školskoj godini sufinancirana su ukupno 664 učenika za što je izdvojeno 132.800,00 kn.   
Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka nabave za opskrbu Grada Krka električnom energijom. Njezina je procijenjena vrijednost 600.000,00 kn (bez PDV-a). Uz to, donesena je odluka o početku postupka vezanog uz davanje koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Krka. U Povjerenstvo za njegovu provedbu imenovani su Đimi Skomeršić, Marinko Bajčić i Radmila Živanović Čop, a na izbor (najpovoljnije) ponude utjecati će koliko iznos koncesijske naknade toliko i cjenik (najučestalijih) usluga. Na prijedlog Jozefa Oroshija iz Krka donesena je konačna odluka o formiranju privremene ugostiteljske terase, površine 21 m2, ispred ugostiteljskog objekta lociranog na adresi Alojzija Stepinca 2 u gradu Krku. Na zahtjev Udruženja obrtnika otoka Krka, prihvaćen je sporazumni raskid ugovora o zakupu dijela poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, površine 11,04 m2, i to s 01. srpnjem ove godine. Također, odlučeno je kako će se uskoro raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, smještenog na adresi Trg bana Josipa Jelačića 5 u gradu Krku, površine 73,22 m2, za obavljanje djelatnosti županijske lučke uprave. S ciljem organizacije rada reciklažnog dvorišta za područje Grada Krka određene su sljedeće čestice: z.č. 1311 i z.č. 1312, obje k.o. Krk. Riječkoj tvrtki BigAirBag d.o.o. dana je suglasnost da na gornjem platu ispred Erste banke (k.č. 3194/7, k.o. grad Krk), postavi balon za adrenalinsko skakanje, ali uz obvezno poštivanje propozicija što ih donosi Zakonom o zaštiti od buke. Ruži Prendivoj iz Krka dana je suglasnost za prodaju rukotvorina od lavande isključivo na Trgu Kamplin.
Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije raspravljen je i prihvaćen prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu.
Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključeno je kako će se na prijedlog Zorana Vasilića iz Krka asfaltiranje dijela Ulice Ivana Meštrovića u gradu Krku nastojati uvrstiti u jedan od sljedećih programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Vezano uz inicijativu Mjesnog odbora Milohnići za uređenje Društvenog doma u naselju Linardići, Grad će preuzeti troškove uređenja partera do 20.000,00 kn (bez PDV-a) te troškove opremanja kuhinje u istom iznosu, za što je inicijatoror obvezan dostaviti ponude. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Slavka Bonettija iz Krka za izmicanje rasvjetnog stupa ispred kuće broj 43 u Ulici Mate Balote. Sukladno zamolbi Mjesnog odbora Milohnići radovi na proširenju javne rasvjete, na ŽC Milohnići - Brzac i TS Brzac, radi već započete turističke sezone, odgađaju se za jesen. Uz to, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići da se na njihovom području izmjene neke od lokacija za postavljanje novih svjetiljki javne rasvjete kako su predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marijanu Zeleniku iz Vukovara za izvođenje mađioničarskih trikova tijekom turističke sezone dozvoljeno je korištenje javne površine na Trgu Kamplin, i to uz zgradu budućeg muzeja. Sanji Munjaković iz Prigorja Brdovečkog za izvođenje ulične umjetnosti - performansa tijekom turističke sezone dozvoljeno je korištenje javne površine na početku Šetališta Sv. Bernardina, nadomak autobusne stanice. Nevenu Džaloki iz Privlake za sviranje gitare i flaute (jednom tjedno) tijekom turističke sezone dozvoljeno je korištenje javne površine na Maloj placi. Obrtu Pinkuzić u vlasništvu Mirjane Skomeršić iz Krka dana je suglasnost za postavljanje reklamnog panoa za kiosk brze prehrane Fortunato, ali uz njegovu kvalitetniju izvedbu za koju će prethodnu suglasnost dati komunalni redar. Na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića za popravak makademske ceste od naselja Milohnići prema Glavotoku, na iznos od 15.000,00 kn (s PDV-om).
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obzirom na novi Zakon o savjetima mladih, raspravljeni su prijedlozi Izmjena Statuta Grada Krka i Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Krka, o čemu će se imati prilike izjasniti i gradski vijećnici. Također, razmotren je i prijedlog Izmjena i dopuna Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta što će biti još jedna od tema nadolazeće sjednice Gradskog vijeća. 
Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, potpisan je Sporazum o znanstveno - razvojnoj suradnji između Grada Krka i riječkog Ekonomskog fakulteta čime je otvorena mogućnost pružanja suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja koje mogu biti korisne u realiziranju prethodno utvrđenih razvojnih ciljeva Grada. Krčkoj biskupiji odobrena je donacija u iznosu od 10.000,00 kn za arheološko istraživanje crkve sv. Lovre u arealu vile Šinigoj u gradu Krku. Na znanje su primljene sljedeće odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Odluka o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama i Odluka o neposrednom sufinanciranju Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Prvom Odlukom Gradu su odobrena sredstva pomoći u visini od 60% opravdanih troškova investicije, a najviše do 396.000,00 kn, a drugom sredstva pomoći u visini od 60% opravdanih troškova investicije, a najviše do 180.000,00 kn. Za potencijalne korisnike ovih programa Grad će uskoro raspisati natječaje!