44. Kolegij: Podržana inicijativa osnivanja glazbene škole

U uredu gradonačeknika, 23. lipnja 2014. godine, održan je 44. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Od ostalih prisutni su bili Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.
Ovotjedni sastanak započeo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno pregledavanjem dokumentacije koju je sukladno zaključku s prethodnog Kolegija dostavilo Društvo za sportsku rekreakciju Šišulica iz Krka. Uvidom u istu, potvrđena je suglasnost da se na području plaže Ježevac, tijekom ljetnih mjeseci, organiziraju tečaj namijenjen malenim neplivačima. U nastavku, razmotrena je inicijativa Gradske glazbe Krk za osnivanje osnovne glazbene škole, smatrajući kako uspostava formalnijeg oblika provedbe glazbeno-edukacijskih programa predstavlja logičnan i potreban korak daljnjeg napredovanja udruge, ali i čin inzistiranja na poticanju i podizanju glazbene kulture otočana, osobito mladih. Grad je podržao ovaj prijedlog, iskazavši spremnost da budućoj glazbenoj školi, koja bi djelovala na području grada Krka, uz prethodno konzultiranje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te Primorsko-goranskom županijom, osigura prostor i nabavu potrebnih instrumenata. U krčkoj osnovnoj školi provedena je i anketa čiji bi rezultati trebali pokazati kolika je uopće zainteresiranost naših osnovnoškolaca za predložen program. Nogometnom klubu Krk dana je suglasnost da s putujućim zabavnim parkom Internacional iz Zadra sklopi ugovor vezan uz korištenje parkirališta Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi, i to u vremenu od 01. srpnja do 01. rujna, ove godine. S ciljem konkretnijeg prostornog pozicioniranja samog zabavnog parka potrebno je da se Klub javi krčkom Komunalnom društvu Vecla kojem je dio navedenog prostora dodijeljen za organizaciju parkirališnih mjesta namijenjenih autobusima. Sukladno zamolbi krčke Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, odobreno je participiranje u troškovima prijevoza i nabave nošnji za članice Školske klape More koje su 23. svibnja, ove godine, sudjelovale na šestom Festivalu dječjih klapa održanom u Zadru. Katedri Čakovskog sabora Kornić dodijeljeno je 3.000,00 kn za organizaciju svečane Skupštine povodom proslave desete obljetnice rada. Na inicijativu Damjana Grbca, voditelja glazbenih radionica usmjerenih djeci što će se između 12. i 20. srpnja, ove godine, odvijati u Vrbniku, Grad će polaznike sa svog područja subvencionirati pojedinačnim iznosom od 300,00 kn. Prihvativši prijedlog Izavačke kuće Adamić iz Rijeke, Grad će po promotivnoj cijeni od 150,00 kn otkupiti deset fotomonografija Primorsko-goranska županija iz zraka. Riječ je o vrijednoj publikaciji koja na 320 stranica donosi foto-dokumentaristički pregled svih županijskih jedinca lokalne samouprave. Vesni Štropin iz Omišlja odobreno je 1.000,00 kn za objavu zbirke pjesama njezine kćerke, pokojne Petre Štropin. Na prijedlog Atletskog kluba Krk, kao i prethodnih godina polaznici Ljetne sportske akademije 2014. s područja Grada subvencionirati će se pojedinačnim iznosom od 100,00 kn. Ovogodišnji program realizirati će se u dva ciklusa u trajanju od petnaest dana, a planirano je okupljanje tridesetero polaznika s područja čitavog otoka, i to po petnaest u svakoj od grupa.
Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu, Grad se oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje objekata u kompleksu Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi. Građevinskom obrtu Gradis, u vlasništvu Darka Bezaka iz Zagreba, nakon prethodnog dogovora s Mjesnim odborom Kornić, dozvoljen je produžetak radova na stambenom objektu u naselju Kornić, ali ne (kako je traženo) do 10., već do 05. srpnja, ove godine. Odbijena je inicijativa Agencije za marketing Vemar d.o.o. da se, u sklopu projekta Taste & Art, u centru grada, na 150 do 200 m2, organizira prezentacija hrvatskih delicija, vina, suvenira i ostalih autohtonih proizvoda, budući da Grad na raspolaganju nema slobodne javne površine tražene veličine. Zbog manjka raspoloživih slobodnih lokacija, odbijena je i molba Davora Krstičevića iz Slavonskog Broda da na području Gradske rive tijekom srpnja i kolovoza realizira glazbene nastupe.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU 26 - Dunat, nakon čega slijedi organizacija javne rasprave. Razmotrivši prijedlog izmjene radova vezanih uz izgradnju mrtvačnice na Mjesnom groblju Vrh, u cilju što boljeg arhitektonskog i funkcionalnog oblikovanja, Grad ga je kao investitor načelno prihvatio, proslijedivši ga nadzoru kako bi uvdio jesu li navedene cijene usklađene s tržišnima.
Iz predmeta što ih je Kolegiju prezentirao zamjenik gradonačelnika Čedomir Miler, doznajemo kako će uskoro započeti intenzivne pripreme na osmišljevanju programa i protokola povodom boravka delegacije njemačkog Grada Rockenhausena u gradu Krku, između 31. srpnja i 03. kolovoza, ove godine. Tom prigodom biti će priređena svečanost tijekom koje će Krk i Rockenhausen potpisati Sporazum o suradnji. 
Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, potpisan je ugovor sukladno kojem će Fond za zaštitu okoliša i enregetsku učinkovitost nabavu mobilne drobilice za usitnjavanje drvene mase, vrijedne 248.000,00 kn, sufinancirati iznosom od 148.800,00 kn, odnosno sa 60% opravdanih troškova ukupne nabavne vrijednosti spomenute komunalne opreme kojom će ubuduće raspolagati Trgovačko komunalno društvo Ponike eko otok Krk.