07. Kolegij: U pripremi rekreativni sadržaji na novom krčkom vježbalištu

U uredu gradonačelnika, 10. srpnja 2017. godine, održan je 07. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj.
Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je obrazloženje tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja, vezano uz povećanje troškova proizašlih iz bušenja triju upojnih bunara na makadamskoj cesti koja se nalazi na predjelu Kimpi, nadomak grada Krka. Naime, zbog izvedene veće dubine svih triju bušotina (kako bi se dodatno povećala funkcionalnost samih upojnih bunara), vrijednost radova je s 41.400,00 kn, bez PDV-a, povećana na 53.900,00 kn, bez PDV-a, što je također prihvaćeno, kao i prijedlog da se njihovo održavanje ugovori s TKD Poikve eko otok Krk d.o.o. Nadalje, razmotren je i usvojen prijedlog turističke tvrtke Valamar Riviera d.d. iz Poreča, da im se u zakup na rok od tri godine dodijeli dvadeset parkirnih mjesta što se nalaze neposredno pred ulazom u Kamp Ježevac (točnije na dijelu k.č. 3764, k.o. grad Krk), i to na način da predlagatelj Gradu Krku omogući zakup koridora između prometnice i ograde teniskih terena blizu plaže Ježevac, kako bi se isti organizirao u parkiralište, s time da bi se, naposljetku, iznosi dviju zakupnina međusobno kompenzirali. Iako Kolegij nije udovoljio zamolbi Mjesnog odbora Milohnići da u centru naselja Linardići, radi čestih prekoračenja brzine, ugrade digitalni brzinomjer, Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije bit će upućen dopis s namjerom (njihovog) što skorijeg reagiranja na mogućnost da se ondje postave horizontalni usporivači prometa. Temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, Mjesnom odboru Poljica, odobren je iznos od 47.500,00 kn, s uključenim PDV-om, za uređenje i širenje postojećeg makadamskog poljoprivrednog puta na području Obla Šljaj, što predstavlja investiciju planiranu ovogodišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Tvrtki Welcome production d.o.o. iz Zagreba, radi fotografskog snimanja kampanje za jedan automobilski brend, odobren je zakup javne gradske površine - Trga krčkih glagoljaša u gradu Krku, između 15. i 17. srpnja ove godine (od 07.00 do 21.00 sat), uz dnevnu naknadu od 3.000,00 kn, i napomenu kako izuzev tkz. igrajućeg vozila i jednog kombija s logistikom za snimanje, sva ostala vozila moraju ostati na parkirališnom prostoru izvan trga. Nadalje, usvojena je ponuda Obrta za trgovinu i usluge Auto Pavlović iz Krka, vrijedna 5.500,00 kn, bez PDV-a, za bojanje 55 komada betonskih gljiva postavljenih na javnim površinama duž grada Krka.
Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda Obrta za elektroinstalacijske usluge EL-AN iz Malinske, u iznosu od 3.096,20 kn, bez PDV-a, za dobavu, dopremu i ugradnju jedne LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, nadomak obiteljske kuće kbr. 40 u naselju Pinezići. Kako je za izgradnju nerazvrstane ceste (planske oznake U-5.3) u Poslovnoj zoni 29 u gradu Krku izdana lokacijska dozvola, najavljena je, s ciljem nastavljanja postupka, izrada parcelacijskog elaborata, a nakon toga i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Također, lokacijska dozvola ishodovana je i za rekonstrukciju križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku s parkirnim zonama, što znači da i tom projektu predstoji izrada parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Temeljem Zaključka s prethodnog sastanka Kolegija, odnosno prihvaćene inicijative za kretanje u postupak realizacije proizvodne zone u naselju Kornić, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o., vrijedna 25.260,00 kn, za izradu urbanističko-tehničkog rješenja same zone (17.760,00 kn) zajedno s geodetskom podlogom (7.500,00 kn).
Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa da se tijekom ljetnih mjeseci na nedavno uređenom vježbalištu na otvorenom, koje se nalazi blizu plaže Dražica u gradu Krku, kao svojevrstan pilot-projekt, svakodnevno organizira serija sportsko-rekreativnih sadržaja, za što je planirano izdvajanje od 18.500,00 kn, dok bi jednak iznos trebala osigurati Turistička zajednica Grada Krka uz podršku ostalih turističkih subjekata. Na taj bi se način već ove godine trebala testirati potražnja za takvim sadržajima, s ciljem definiranja programa koji bi bio maksimalno prilagođen potrebama ciljanih skupina. LAG-u Kvarnerski otoci, dodijeljena je potpora u iznosu od 5.000,00 kn za realizaciju projekta Mladi i aktivni otočani, koji uključuje organizaciju čitavog niza aktivnosti s ciljem određivanja potreba mladih otočana, unaprjeđenja njihovog položaja te podizanja ukupne kvalitete života. 
Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljeno Izvješće o upisima u Dječji vrtić Katarina Frankopan za pedagošku godinu 2017./2018., prema kojem je pravo upisa ostvarilo 183 mališana, što znači da vrtić trenutno broji 633 polaznika, s time da ih je najviše u Matičnom vrtiću Krk - 248, zatim Područnom vrtiću Malinska - 121, za kojima slijede Omišalj - 90, Baška - 58, Njivice - 35, Polje - 34, Vrh - 24 i Vrbnik - 23. Iako je prihvaćena zamolba Radija Otok Krk da mu se financijski pomogne u realizaciji koncertnog programa koji će se, 07. kolovoza ove godine, u povodu 20. rođendana, prirediti u Krasu, točan iznos potpore bit će definiran na nadolazećoj Koordinaciji (grado)načelnika otoka Krka.