101. Kolegij: U jednokratne potpore školarcima uloženo 299.000,00 kn

U uredu gradonačelnika, 14. listopada 2019. godine, održan je 101. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Kulturnog društva Kornić, u proračunu za narednu godinu osiguran je budžet (do maksimalno 50.000,00 kn) za trošak tiska monografije o folklornom nasljeđu Kornića, i to u povodu 25. obljetnice tamošnjeg organiziranog folklora. Naime, ova je publikacija (na 160-ak stranica) zamišljena kao zbirka tekstova o povijesti naselja Kornić, s naglaskom na etnografsku analizu kornićarske nošnje, plesa, pjevanja i sviranja, a njezinim je urednikom imenovan Edvard Braut. Također, Kulturnom društvu Kornić, temeljem predračuna tvrtke Olivari d.o.o. iz Malinske, odobren je iznos od 9.800,00 kn s uračunatim PDV-om, za prijevoz kornićarskih folkloraša do Općine Hrvace u Cetinskoj krajini, radi njihovog sudjelovanja u programu Večeri folklora. Prihvaćen je i zahtjev Udruge Kreativni Krk za preraspodjelom natječajem osiguranih financijskih sredstava, na način da im se sredstva u ukupnom iznosu od 15.500,00 kn predviđena za realizaciju projekata Otvorena knjižnica (5.500,00 kn) i Instrumenti na otvorenom (10.000,00 kn), prenamijene u svrhu provođenja dviju novih programskih aktivnosti Nova baština u sklopu programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture (9.000,00 kn) i Kreativne radionice Kreativnog Krka (6.500,00 kn). Na prijedlog Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, za sufinanciranje troškova specifične prehrane djece s posebnim potrebama u tekućoj školskoj godini, osiguran je mjesečni budžet od 1.250,00 kn, s time da će isplate krenuti već u listopadu. Tim će se iznosom sufinancirati troškovi prehrane za petero školaraca (250,00 kn mjesečno po učeniku) u Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh. Temeljem Izvješća o realizaciji programa sufinanciranja udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, zaprimljeno je, a ujedno i realizirano, ukupno 598 zahtjeva, od kojih 416 čine zahtjevi polaznika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan (Matične škole Krk i Područne škole Vrh), 112 zahtjevi polaznika Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir te 70 zahtjevi učenika koji srednje škole pohađaju izvan otoka Krka. Za tu je namjenu iz gradskog Proračuna izdvojeno 299.000,00 kn, tj. 208.000,00 kn za sufinanciranje bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole te 91.000,00 kn za sufinanciranje udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole. Dodajmo tome, kako je ove godine, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Krk za 20 školaraca u cijelosti financirao nabavu udžbenika, radnih bilježnica, bilježnica i drugih obrazovnih materijala, za što je iz socijalnog programa izdvojeno još 21.436,23 kn.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je inicijativa Lovre Franova iz Krka za izgradnju javne rasvjete (tj. ugradnju dvaju stupova sa svjetiljkama) uz pješačku stazu između Košljunske i Creske ulice u gradu Krku. Temeljem izrađenih troškovnika za elektromontažne i građevinske radove, riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om procijenjenoj na 34.050,00 kn. Uz to, analiziran je i prihvaćen troškovnik Geodetskog zavoda Rijeka, vrijedan 93.000,00 kn bez PDV-a, za nadogradnju prostornih i neprostornih baza podataka sustava za upravljanje prostorom Atlas 14 Grada Krka. Troškovnikom je tako predviđena: izrada digitalnog ortofota (40.000,00 kn) i ažuriranje podataka o vlasništvu (19.000,00 kn) u prvoj fazi te izrada točkastog prikaza za lokacijske, građevinske i uporabne dozvole (34.000,00 kn) u drugoj fazi. Zbog izgradnje javne rasvjete u Bodulskoj ulici u gradu Krku, temeljem obavijesti (pod)izvoditelja radova - tvrtke Trumm d.o.o. iz Malinske, ondje će se privremeno obustavljati promet, i to u narednih 14 dana (između 07.00 i 17.00 sati), a počevši od srijede, 16. listopada ove godine. Prometovanje predmetnom ulicom bit će onemogućeno u segmentima, što znači da ulica neće biti zatvorena u čitavoj dužini istovremeno. Pristup stanarima tamošnjih kuća bit će konstantno omogućen, s time da je unutar jednog dana zatvaranje prilaza moguće tek na nekoliko sati.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Zoranu Puriću iz Krka, s ciljem izgradnje stambene građevine, odobreno je uklanjanje cestovnih rubnjaka u dužini potrebnoj za pristup vozilima do k.č. 2569/3, k.o. grad Krk, lociranoj u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku. Investitor je, međutim, u obvezi ondje osigurati siguran prolaz pješaka i vozila, dok će Grad Krk, po završenoj izgradnji, izvršiti rekonstrukciju nogostupa s postavljenim polegnutim rubnjacima. Nadalje, podržana je inicijativa Udruge branitelja proizvođača Panonija iz Bošnjaka za organizacijom petodnevne manifestacije izložbeno-prodajnog i edukativnog karaktera pod nazivom Dani Slavonije u gradu Krku: Domaće je domaće. Naposljetku, usvojen je prijedlog Plana održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu, ukupno vrijedan 450.000,00 kn, a koji će biti implementiran u prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je obavijest Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o odobrenim sredstvima za dva europska projekta energetske obnove zgrada javnog sektora. Bespovratna sredstva tako su osigurana za energetsku obnovu administrativne zgrade Grada Krka smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku (sjedište gradskog Komunalnog društva Vecla d.o.o.), kao i za energetsku obnovu zgrade budućeg Multimedijalnog kulturnog centra Krk, smještenog na adresi Istarski prolaz 11 u gradu Krku. Za prvospomenuti projekt dodijeljena su sredstva u najvišem iznosu od 705.520,94 kn, a za potonji 1.001.538,37 kn. Na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Futura trade d.o.o. iz Lovrana, s uračunatim PDV-om vrijedna 16.556,25 kn, za izradu i montažu dvaju interpretacijskih tabela (dimenzija 1x1,5 metar) kojima će se označiti početak i kraj tematske Camino Krk rute.

U raspravi o predmetima Odsjeka za proračun i financije, analiziran je Nacrt prijedloga Proračuna Grada Krka za razdoblje 2020. - 2022.