99. Kolegij: Slijedi objava gradskog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima

U uredu gradonačelnika, 23. rujna 2019. godine, održan je 99. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, u raspravi o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za šk./ak. god. 2019./2020., čija se objava na Internet stranicama Grada Krka, pod rubrikom Natječaji, očekuje već sljedećeg tjedna. U odnosu na prošlogodišnju praksu, ovim su Natječajem olakšani uvjeti koje stipendisti moraju zadovoljiti da bi stekli pravo na stipendiju u smislu smanjivanja ocjenovnog praga. Pored toga, kao novost, izdvojeno je i uvođenje stipendija za deficitarna zanimanja. Tako će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog uspjeha odsad imati redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7), dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem akademskog uspjeha imati redoviti studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5 (umjesto dosadašnjih 4,7); (2) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,8 (umjesto dosadašnjih 4,0) te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova (umjesto dosadašnjih 55). Pravo na prijavu za dodjelu stipendija deficitarnim zanimanjima imat će redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole upisani u program za stjecanje zvanja koja se, temeljem Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, smatraju deficitarnima, s prosjekom ocjena u svim prethodnim razredima najmanje 3,5, dok će pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imati studenti prve i svih viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su upisani u program za stjecanje zvanja koja se smatraju deficitarnima; (2) za studente prve godine studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5; (3) za studente viših godina studija da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama najmanje 3,0 te da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 50 ECTS bodova. Sve učenike koji zadovolje natječajne uvijete očekuje mjesečna stipendija u iznosu od 500,00 kn, dok je studentima, pod istim okolnostima, namijenjena mjesečna potpora od 700,00 kn. Pored prijedloga Natječaja, usvojen je i prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, kojim su utvrđena deficitarna zanimanja, i to kao jedan od uvjeta za dodjelu gradske stipendije. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk dodijeljen je budžet od 3.800,00 kn za snimanje školske Eko-himne (u tonskom studiju Adria Records iz Šmrike), a čija je praizvedba, u sklopu proslave Dana škole, najavljena za travanj naredne godine. Josipi Braut iz Kornića odobrena je pomoć u iznosu od 2.720,00 kn za sufinanciranje objavljivanja njezine prve zbirke haiku poezije, pod nazivom U smiraj dana. Predstavljanje ove knjige planira se 26. listopada ove godine u Etno kući Kornić. Mjesnom odboru Vrh, za pokriće troškova vezanih uz organizaciju proslave zaštitnika mjesta i župe - sv. Mihaela, dodijeljeno je 2.000,00 kn. Na znanje je primljen prijedlog tvrtke TT 1991 j.d.o.o. iz Malinske za organizaciju nadolazećeg Krčkog karnevala (s programskim i troškovničkim dijelom), s time da je donošenje konkretnog zaključka odgođeno za naredni period. Mladom i perspektivnom krčkom rukometašu Sebastianu Lleshdedaju, koji, kao član kadetske ekipe Muškog rukometnog kluba Kozala, trenira u Rijeci, odobrena je pomoć tako da mu se troškovi prijevoza sufinanciraju iznosom od 0,40 kn po km, ali uz obveznu mjesečnu dostavu izvješća o broju realiziranih natjecanja, treninga, vježbi i slično, ovjerenog od strane kluba. Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka - Područnom odjelu Krk, odobren je budžet od 41.793,12 kn za nabavu novih glazbenih instrumenata (tri gitare, dva kontrabasa, četiri flaute i dvije harmonike), a koji će se osigurati u Proračunu Grada Krka za narednu godinu.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, usvojen je prijedlog za zaključenje ugovora o kupoprodaji 9/18 dijela k.č. 3823/7, k.o. grad Krk (9/18 dijela z.č. 1563/7, k.o. Krk), ukupne površine od 527,00 m2, u suvlasništvu Gianfranca Giorgola iz Italije, u površini od 263,50 m2, radi izgradnje zapadne gradske zaobilaznice. Kupoprodajna vrijednost predmetnog zemljišta iznosi 75,00 EUR po m2. Pored toga, donesene su odluke o početku dvaju postupaka jednostavne nabave: (1) za modernizaciju rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku, što predstavlja investiciju procijenjenu na 194.300,00 kn te (2) izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta (skate i bike parka) na području Sportsko-rekreacijske zone R11 Lunta u gradu Krku, što predstavlja posao procijenjen na 199.000,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka dana je uvjetna suglasnost za zaduživanje putem robnog zajma u iznosu od 950.000,00 kn (s rokom povrata do kraja srpnja 2020. godine) radi nabave tehničkog vatrogasnog vozila, s uračunatim PDV-om vrijednog 3.441.250,00 kn.  (Konačna suglasnost bit će izdana po usvajanju Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, a koja je uvrštena u dnevni red nadolazeće sjednice Gradskog vijeća.)

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 29.690,00 kn, za ovogodišnje održavanje pojedinih dionica nerazvrstanih cesta na području grada Krka rekonstruiranih posredstvom IPARD-ovog programa, a što je i planirano aktualnim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Temeljem zamolbe tvrtke Trgovina Krk d.d. iz Malinske, Komunalnom društvu Vecla d.o.o. bit će, o trošku Grada Krka, naloženo interventno čišćenje i hortikulturno uređenje zelenog pojasa iznad potpornog zida marketa Trgovine Krk, uz odvojak Ul. Braće Juras u gradu Krku, kao i uvrštavanje predmetne površine u Godišnji program održavanja zelenih površina grada Krka za 2020. godinu. Na inicijativu Boćarskog kluba Krk, prihvaćen je dio ponude Obrta Meštrija Krk iz Krka, u vrijednosti od 23.616,00 kn, za izradu i montažu zaštitne ograde (željeznih, pocinčanih, plastificiranih panela - mreža) oko tribina boćališta u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Realizacija po preostalom dijelu ponude za izradu i montažu ograde boćališta (prema javnoj površini) i ulaznih vratiju (portuna), prenesena je u narednu godinu.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog godišnjeg Ugovora o financiranju voditeljstva te učitelja i kuhara u produženom boravku u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh (za šk. god. 2019./2020.). Ovim ugovorom Grad se obvezao preuzeti trošak naknade za voditelja Matične škole Krk u mjesečnom iznosu od 970,45 kn, trošak naknade za voditelja Područne škole Vrh u istom mjesečnom iznosu, troškove plaća za četiri učiteljice u produženom boravku Matične škole Krk u ukupnom mjesečnom iznosu od 44.000,00 kn, trošak plaće jedne učiteljice u produženom boravku Područne škole Vrh u mjesečnom iznosu od 10.900,00 kn, trošak plaće jedne kuharice u produženom boravku Matične škole Krk u mjesečnom iznosu od 6.675,83 kn te trošak plaće jedne kuharice u produženom boravku Područne škole Vrh u mjesečnom iznosu od 2.084,72 kn.

U raspravi o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, nakon što je projekt rekonstrukcije Društvenog doma Bajčići na natječaju vezanom u provedbu Podmjere 7.4. (Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu) - tip operacije 7.4.1., u sektoru lokalna infrastruktura, zaslužio potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vrijednu čak 2.755.446,00 kn, najavljeno je kako potpisivanje pripadajućeg ugovora, u sjedištu Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, slijedi već 02. listopada ove godine. (Podsjetimo, ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 3.574.859,99 kn, a prihvatljivi troškovi, nakon administrativne kontrole, svedeni su na 3.444.307,50 kn.)