17. Kolegij: Dodijeljene 84 stipendije; u naselju Salatići kreće uređenje dječjeg igrališta

U uredu gradonačelnika, 25. listopada 2021. godine, održan je 17. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja na temu predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, po zaključenom Natječaju i nakon analize prijava, prihvaćen je prijedlog za dodjelu stipendija učenicima i studentima u 2021./2022. školskoj, tj. akademskoj godini. Natječajnim kriterijima tako su udovoljila 84 zaprimljena zahtjeva, što znači da je pravo na gradsku stipendiju ostvarilo 44 učenika, od čega 40 temeljem školskog uspjeha i četvero temeljem kriterija definiranih Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, te 40 studenata, od čega 38 temeljem školskog ili akademskog uspjeha i dvoje temeljem kriterija za deficitarna zanimanja. Dok će učenici stipendiju u mjesečnom iznosu od 500,00 kn primati između 01. listopada 2021. i 30. lipnja 2022., studenti će svoju zasluženu mjesečnu naknadu vrijednu 700,00 kn dobivati, shodno ritmu akademske godine, između 01. studenog 2021. i 31. srpnja 2022. godine. Sukladno prijavama na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Tragom hrvatske baštine iz Krasice dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za produkcijske troškove vezane uz izložbu Tragom hrvatske baštine, tijekom veljače ove godine, priređenu u krčkoj Galeriji Decumanus, a Šahovskom klubu Krk iz Krka jednakovrijedan iznos za nabavu prijenosnog računala za potrebe udruženja. Članovima Planinarskog društva Obzova iz Njivica omogućeno je korištenje osnovnoškolske sportske dvorane, točnije tamošnje stijene za penjanje, i to ponedjeljkom od 20.00 - 22.00 te četvrtkom od 19.00 - 22.00 sata.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, na samom je početku, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Salatići, prihvaćena ponuda tvrtke Tome d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 330.700,00 kn. Naime, na inicijativu roditelja i Mjesnog odbora Vrh, s postojećeg dječjeg igrališta u naselju Salatići najprije su uklonjene sve dotrajale dječje sprave i igrala te se krenulo s koncipiranjem novog igrališnog partera i izradom projektne dokumentacije. Novim projektom, kojeg potpisuje Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera, tako su sadržane posve nove sprave i igrala te zaštitna ograda, a sve u skladu s važećim standardima, čime je napravljeno puno više od onog što je na predmetnoj lokaciji prvotno planirano. U nastavku, nakon što je u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju sunčališta Plav u gradu Krku (II. faza) tvrtka Dinocop d.o.o. iz Omišlja ponudila radove po cijeni dvostruko višoj od procjene, postupak je poništen, uz najavljenu reviziju same procjene. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju prostorije koja se nalazi na drugom katu građevine (kule) smještene na adresi Vela placa 1 u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Terradecor d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 206.405,00 kn. Pored toga, s ciljem da se zaključe godišnji ugovori, donesene su sljedeće odluke o pokretanju postupaka jednostavne nabave, i to za: (1) usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova koje će Grad Krk kao investitor naručiti u 2022., (2) tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji za potrebe Grada Krka u 2022., (3) nabavu lož ulja u količini od 20.000 litara za potrebe Grada Krka u 2022., (4) nabavu uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2022., te (5) provođenje stručnog nazora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2022. godini. Najavljeno je i raspisivanje natječaja za prodaju/zamjenu z.č. 1232, površine od 1.342,0 m2, i z.č. 1233, površine od 709,0 m2, obje k.o. Krk, u naravi neizgrađeni dio građevinskog područja naselja Krk u vlasništvu Grada Krka, s time da je početna cijena određena u iznosu od 129,00 EUR po m2. Naposljetku je, kao i prethodnih godina, usvojen prijedlog zakupnika javnih površina na području grada Krka za nastavkom obavljanja djelatnosti tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, točnije u periodu od 01. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, na znanje je primljen Izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. godine. U promatranom su razdoblju, dakle, ukupni prihodi realizirani u iznosu od 69.979.686,93 kn ili 68,5% (u odnosu na I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Krka za 2021.), dok ukupni rashodi i izdaci iznose 57.457.781,51 kn ili 56,2%, iz čega proizlazi pozitivan rezultat poslovanja, podrazumijevajući višak prihoda od 12.521.905,42 kn. Iz tih je podataka razvidno kako su porezna i neporezna realizacija Proračuna dobre, što će pozitivno utjecati na planiranje projektnih aktivnosti u narednom razdoblju. (U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi su veći za čak 39, a rashodi za 17 posto.) Pored toga, usvojen je i prijedlog Ugovora o financiranju redovne djelatnosti, sklopljen između Grada Krka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kojim se krčkim vatrogascima osigurava 120.000,00 kn za uslugu godišnjeg servisa i atesta za autoljestve.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je inicijativa Mjesnog odbora Krk - Istok da se dječji park na predjelu Portapisana u gradu Krku upotpuni novim spravama i igralima, s time da će se izrada idejnog rješenja povjeriti Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera.