23. Kolegij: Za sljedeći tjedan najavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 13. prosinca 2021. godine, održan je 23. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu, s time da se njegova objava na mrežnim stranicama Grada Krka može očekivati već početkom sljedećeg tjedna, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati nešto više od mjesec dana od datuma objave natječaja, i to uvažavajući sljedeća prioritetna područja: (1) razvoj sporta i rekreacije, (2) promicanje kulture, (3) promicanje tehničke kulture, (4) socijalno-humanitarni rad, (5) poljoprivreda i (6) građanske inicijative. Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imat će udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području grada i otoka Krka te ostale civilne organizacije registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem iz Grada Krka. Kao i prethodne godine, prijave programa i projekta zaprimat će se isključivo digitalnim putem, i to posredstvom platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu). Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 2.320.000,00 kn, a taj se budžet raspoređuje sukladno prioritetnim područjima, što znači da je razvoju sporta i rekreacije namijenjeno 1.135.000,00 kn, promicanju kulture 520.000,00 kn, promicanju tehničke kulture 155.000,00 kn, socijalno-humanitarnom radu 280.000,00 kn, poljoprivredi 180.000,00 kn te građanskim inicijativama 50.000,00 kn. Multimedijalnoj udruzi Krčka beseda dodijeljena je potpora vrijedna 1.000,00 kn za potrebe provođenja izbora osobe godine otoka Krka. Ove su godine među predloženim kandidatima dvije osobe zadovoljile propisane kriterije: Ivan Kosić iz Pinezića, vrsni sopac, kantur i tancur, te Marin Bubanj iz Omišlja, aktivni operativac Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice. Na inicijativu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, tj. Samostana sv. Franje Asiškog, za posljednju fazu obnove krčke franjevačke crkve koja podrazumijeva zaštitu unutarnjih zidova zvonika te sanaciju njegovog krova odobrena je potpora u visini od 50.000,00 kn.

Obrađujući teme Imovinsko-pravne službe, načelno je prihvaćen prijedlog O. N. i M. N. za ukidanje statusa javnog dobra na dijelu z.č. 1374/5, k.o. Skrpčići, s time da će preciznu lokaciju koja je izgubila funkciju puta utvrditi Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Usvojen je i prijedlog Lj. Z. iz Krka da se za k.č. 1054/17, k.o. Poljica (nastale od k.č. 1054/1, k.o. Poljica) zaključi kupoprodajni ugovor budući da je riječ o parceli u vlasništvu predlagatelja koja ulazi u sastav puta na području naselja Milohnići. Na inicijativu A. Ž. i M . M., oboje iz Krka, u natječaj za zakup javnih površina za 2022. godinu iznova će se uvrstiti dvije pozicije - 15. i 17. - na lokaciji kod Velikog parka u gradu Krku, a koje su izostale iz ovogodišnjeg natječaja budući da prethodno za njih nije bilo iskazanog interesa.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s riječkom Poliklinikom Ivaniš za 2022. godinu, čime se nastavlja pružanje besplatne zdravstvene zaštite, točnije ultrazvučnih pretraga (štitne žlijezde, vrata, dojki, trbušnih organa, jetre, žuči, gušterače, aorte, donje šuplje vene, slezene, bubrega, prostate, mokraćnog mjehura, male zdjelice, limfnih čvorova, želuca i crijeva) za stanovnike Grada Krka. Njegovim prihvaćanjem Grad se Poliklinici Ivaniš obavezao isplaćivati paušalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 1.850,00 kn, što godišnje iznosi 22.200,00 kn. Prema statistici za 2021., u prvih 11 mjeseci ultrazvučni pregled iskoristile su 184 osobe, dok je ukupno izvršena 221 zdravstvena usluga. Na zahtjev Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Uslužnog obrta Rankun iz Kornića, ukupno vrijedna 13.000,00 kn, za održavanje zelenih površina u sporednim ulicama naselja Kornić i Muraj tijekom ove godine te održavanje okoliša Etno kuće Kornić.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, verificirano je Urbanističko-tehničko rješenje područja uz novu cestu Kartec u gradu Krku, nakon čega slijedi ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole. Predmetno rješenje izradila je tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca. Pored toga, raspravljena je i Analiza mogućnosti gradnje dječjeg vrtića u Ul. Smokvik u gradu Krku vezano na prostorno plansku dokumentaciju, čiji sadržaj, također, potpisuje prethodno spomenuta tvrtka. Tom je Analizom predloženo spajanje čestice postojećeg i budućeg vrtića u jedno jedinstveno zemljište na kojem bi bila omogućena izgradnja nove vrtićke zgrade sa šest, ili izglednije osam, vrtićkih skupina. S tim ciljem, najavljene su izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), kao i tekstovnog dijela Prostornog plana uređenja Grada Krka. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, ukupno vrijedna 49.580,00 kn, za asfaltiranje javnih površina na lokacijama polupodzemnih spremnika za komunalni otpad na području Grada Krka.