75. Kolegij: Uređuje se parkirališna zona u uvali Sv. Fuska i kreće energetska obnova Društvenog centra Krk

U Malenoj gradskoj vijećnici, 03. travnja 2023. godine, održan je 75. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda ovom su prigodom obrazlagali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, zaključeno je kako će se za period nadolazeće turističke sezone, od 15. lipnja do 31. kolovoza, zatražiti ponuda radi angažmana zaštitarske službe, točnije dvojice zaštitara u ophodnji, radi štićenja gradske imovine. Prihvaćena je, u nastavku, ponuda Obrta za usluge Zrno iz Punta, u iznosu od 3.600,00 eura, za sanaciju dijela poljskog puta uređenog posredstvom programa IPARD, i to na relaciji od krčke zaobilaznice prema naselju Kornić u dužini od ukupno 60 metara. Usvojena je i ponuda Marija Barana iz Kornića s jediničnim cijenama radova koji proizlaze iz održavanja upojnih bunara na području grada Krka, uz zaduženje dodijeljeno Pododsjeku za redarstvo da se svaki od bunara preventivno pregleda jednom godišnje te u slučaju potrebe ustupi na održavanje. Također, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 4.201,86 eura, za uređenje 30-ak parkirališnih mjesta na ulazu u Luku Sv. Fuska na području Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići. Predstavljen je, nadalje, troškovnik (tvrtke Marvel Corp. d.o.o. iz Omišlja) za opločenje površine neposredno uz plažu Portapisana u gradu Krku (do ugostiteljskog objekta Neptun), što predstavlja investiciju vrijednu 15.265,00 eura za koju je najavljeno provođenje postupka javne nabave, ali i realizacija po završetku turističke sezone. Prihvaćena je, potom, inicijativa stanara iz dijela Kvarnerske ulice u gradu Krku da se posude za prikupljanje otpada u dvorištu stambenog kompleksa Fani izmjeste na novu, inicijativom predloženu, lokaciju. Usvojena je i ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, u iznosu od 892,00 eura, za sanaciju makadamske ceste u naselju Muraj. Udruzi Žene za otok iz Krka dana je suglasnost za korištenje Velike gradske vijećnice te javne površine na dijelu Obale hrvatske mornarice radi organizacije manifestacije pod nazivom Boja je zlatna, a čije se održavanje planira 26. i 27. svibnja ove godine. Ovim će događanjem biti obuhvaćena panel-rasprava, modna revija i prezentacijsko-prodajna izložba (sajam). Grupi Dos Lunas Ecuador odobreno je, tijekom turističke sezone, korištenje javne gradske površine za predstavljanje južnoameričke glazbene tradicije, s time da će se točno vrijeme nastupa definirati u suradnji s Odsjekom za komunalno gospodarstvo. Korištenje javne gradske površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta, kao i prethodnih godina, odobreno je N. S. iz Zagreba.

U postupku razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, na inicijativu Nogometnog kluba Krk iz Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke NY Gardens d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 8.273,60 eura, za nabavu panelne ograde s pripadajućim stupovima i spojnicama koja će zamijeniti dotrajalu žičanu ogradu postavljenu oko Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. S obzirom na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, prihvaćeno je sufinanciranje završnog izleta učenika četvrtih razreda u Nacionalni park Brijuni, kao i završne ekskurzije učenika osmih razreda u Dalmaciju tijekom koje će posjetiti gradove Nin, Zadar, Šibenik, Metković, Split i Dubrovnik. Za 46 učenika nižih razreda tako je, po učeniku, odobrena potpora u iznosu od 20,00 eura, dok je za 40 učenika viših razreda dodijeljena pojedinačna potpora od 30,00 eura.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, tvrtki Kograd d.o.o. iz Krka odobreno je produljenje roka izvođenja radova vezanih uz projekt uređenja platoa uz zapadni potez gradskih bedema, i to za 30 dana, tj. do 27. travnja ove godine. Pored toga, analiziran je i prihvaćen izvještaj projektanata i nadzora o trenutnom stanju realizacije prethodno spomenutog projekta, nakon čega je zaključeno da će se kompletna površina platoa podno gradskih bedema rješavati isključivo u skladu postojećom projektnom dokumentacijom. Najavljeno je, potom, da se u sklopu projekta energetske obnove Društvenog centra Krk, smještenog na adresi Galija 36 u gradu Krku, potpisivanje ugovora o izvođenju radova s izvođačem - tvrtkom Izgradnja d.o.o. - može očekivati tijekom idućeg tjedna, uz napomenu kako će provedba tog projekta zahtijevati i ugovaranje usluge nadzora svih uključenih struka (građevinske, strojarske i elektrotehničke), kao i ugovaranje usluge konzultantskog praćenja projekta, uz osiguravanje njegove vidljivosti sukladno pravilima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na kraju je najavljeno kako će se na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za energetsku obnovu postojećih zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, s rokom prijave do 16. svibnja ove godine, prijaviti energetska obnova društvenih domova u naseljima Vrh i Kornić.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, zaključeno je kako će tijekom ovog mjeseca biti objavljen javni poziv putem kojeg će se svi zainteresirani pojedinci, temeljem određenim propozicijama, moći prijaviti za pristupanje gradskoj postrojbi civilne zaštite.