104. Kolegij: Za ovogodišnje sufinanciranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ izdvojeno 2.654,46 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 15. siječnja 2024. godine, održan je 104. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, na zahtjeve Udruge Kreativni Krk prihvaćene su ponude tvrtke Krnjevo d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 58,50 eura bez PDV-a, za izradu nove zastave Krčkog karnevala i tvrtke Milohnići d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 2.359,80 eura s pribrojenim PDV-om, za nabavu, dostavu i montažu novog klima uređaja u jednoj od udruzi dodijeljenih prostorija smještenoj iznad gradske tržnice u gradu Krku. Također, prihvaćen je i prijedlog istog udruženja da se nadolazeće izdanje Krk Etno Festa otvori koncertom renomiranog hrvatskog pijanista Matije Dedića za što su izdvojena sredstva u iznosu od 2.800,00 eura. Riječ je o festivalu koji će se u Krku održati po četvrti put, i to u Frankopanskom kaštelu - 17. i 18. svibnja. Osim serije koncerata, festivalom će ove godine biti obuhvaćene kreativne radionice i besplatne projekcije filmova glazbene tematike. Folklornom društvu Poljica za potrebe organiziranja proslave njegove 60. obljetnice odobreno je 1.875,00 eura za najam i montažu šatora za manifestacije, sukladno ponudi tvrtke Tent Event d.o.o. iz Rijeke. Pored toga, u Povjerenstvo za provedbu natječaja za financiranje javnih potreba u 2024. godini koje će utvrđivati ispunjavaju li prijave formalne uvjete natječaja imenovani su Svjetlana Jurić Prebeg, Nina Gračan Skorup i Vedran Hajdin, dok su u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata imenovani Marinko Bajčić, Mladen Pavačić i Mladena Matejčić.

U sklopu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, nastavno na projekt izgradnje oborinske odvodnje, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Matanić iz Kornića, vrijedna 5.229,00 eura, za dobavu i ugradnju četiriju upojnih rešetki u dijelu Ulice Ježevac u gradu Krku, kod kbr. 10. Nadalje, prihvaćena je inicijativa L. B. iz Vrha da se riješi problem kojeg na dijelu Ul. Gušternica u naselju Vrh stvaraju oborinske vode, što znači da će se, s tom namjerom, najprije naručiti izrada tehničkog rješenja s građevinskim troškovnikom. Dječjem vrtiću Katarina Frankopan dana je suglasnost za postavljanje video-nadzora na parkiralištima koja gravitiraju prema kompleksu Matičnog vrtića Krk u Ul. Smokvik i Odvojku Ul. Smokvik u gradu Krku.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, podržan je prijedlog nastavka suradnje s Novim listom za 2024. godinu, a vezane uz zakup medijskog prostora u regionalnom prilogu Otočni Novi list, što na mjesečnoj razini, za jednu zakupljenu stranicu, predstavlja izdatak od 331,00 euro bez pribrojenog PDV-a.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, temeljem Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a nakon analize Plana poslovanja za 2024. te pripadajućeg Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, prihvaćena je naknada od 2.654,46 eura kojom će se u ovoj godini sufinancirati rad Centra. S ciljem da se projekt izgradnje dvorane za borilačke sportove u gradu Krku prijavi na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoj otoka u 2024. godini, prihvaćena je ponuda tvrtke Creativa plus d.o.o. iz Pule, vrijedna 1.300,00 eura bez PDV-a, za pomoć pri izradi projektne prijave te savjetničke usluge u postupku pripreme projektne dokumentacije. Također, s namjerom da se projekt izgradnje pristupne ceste za zonu R11 Lunta u gradu Krku prijavi na Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, prihvaćena je ponuda tvrtke Creativa plus d.o.o., vrijedna 5.600,00 eura, za izradu projektne prijave u ARGONET sustavu i savjetničke usluge u postupku pripreme projektne dokumentacije. Radi konačnog finaliziranja Glavnog projekta uređenja Sportske zone Sv. Lucija u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Orking d.o.o. iz Osijeka, u iznosu od 5.800,00 eura bez PDV-a, za izradu tehničkog opisa, nacrta i troškovnika za izgradnju sportskog igrališta - poligona za bicikle (pump-track).