106. Kolegij: Usvojen set ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini

U Malenoj gradskoj vijećnici, 29. siječnja 2024. godine, održan je 106. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, predstavljen je i usvojen set ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova iz Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini koji se, na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca, sklapaju s komunalnim poduzećem Vecla d.o.o. iz Krka, i to za: (1) održavanje zelenih površina na iznos od 153.734,21 euro s pribrojenim PDV-om, (2) čišćenje javno-prometnih površina na iznos od 179.845,00 eura s pribrojenim PDV-om, (3) održavanje groblja na iznos od 12.221,21 euro s pribrojenim PDV-om, (4) čišćenje gradskih plaža i prirodnih plaža izvan grada Krka na iznos od 50.325,00 eura, (5) održavanje i čišćenje osnovnoškolske sportske dvorane u gradu Krku na iznos od 16.723,08 eura te (6) upravljanje i održavanje gradskog antenskog sustava na iznos od 26.975,91 euro. U nastavku, Udruzi Kreativni Krk odobreno je korištenje javne gradske površine na dijelu Obale hrvatske mornarice u gradu Krku radi organizacije programa povodom završnice Krčkog karnevala, u utorak, 13. veljače 2024. godine. Program donosi: doček vrtićke djece (09.00), podjelu slastica i skokova (10.00), nastup animatora (10.30), podjelu nagrada za najbolje grupne maske (11.00), doček osnovnoškolske djece (11.30), podjelu slastica i skokova (12.00), nastup grupe Insula uz podjelu hrane i pića (15.00) te ceremoniju paljenja pusta (19.00). Osim korištenja javne površine, predlagatelju je dozvoljeno postavljanje stolova i klupa uz kulu na obali, montiranje pozornice ispred Sunčanog sata te paljenje pusta na dijelu gradske rive, uz prethodnu suglasnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za gospodarstvo, najavljeno je provođenje postupka javne nabave s ciljem ažuriranja/nadogradnje gradskih servera i njihove zaštite, što podrazumijeva nabavu i implementaciju serverske infrastrukture, sustava pohrane podataka, besprekidnih napajanja, komunikacijske opreme te sigurnosnog rješenja. Riječ je o investiciji procijenjenoj na ukupno 79.500,00 eura bez PDV-a. Nadalje, prihvaćene su dvije ponude tvrtke LAMA d.o.o. iz Splita: prva, vrijedna 4.702,50 eura s pribrojenim PDV-om, za jednogodišnju obnovu 28 Microsoft Office i jedne Microsoft Visio Plan licence, i, druga, vrijedna 7.342,56 eura s pribrojenim PDV-om, za jednogodišnju obnovu licenci nekolicine Microsoftovih programa koje koriste gradski serveri. Također, usvojena je ponuda tvrtke PJR Consulting d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 16.250,00 eura s pribrojenim PDV-om, za upravljanje projektom izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, vođenje projekta gradnje te provedbu postupka javne nabave, kao i ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Omišlja, u iznosu od 840,00 eura bez PDV-a, za analizu postojećeg stanja te izradu rješenja napajanja zgrade Društvenog centra Krk električnom energijom. Vezano uz projekt uređenja dječjeg igrališta uz plažu Portapisana u gradu Krku, prihvaćena je inicijativa da se igralište (prema cesti i šetnici) zaštiti ogradom te se tako onemogući pristup mačkama i psima.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2024. godinu, o kojem će se, uskoro, izjasniti i gradski vijećnici. Naime, u ovogodišnjem Proračunu sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača planirana su u ukupnom iznosu od 13.936,00 eura. Ona se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku njegovog konstituiranja. Pored toga, za svakog izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama, odnosno listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Konkretno, za svakog člana Gradskog vijeća Grada Krka utvrđen je jednak tromjesečni iznos od 232,50 eura, a za svakog člana podzastupljenog spola utvrđen je i tromjesečni dodatak od još 23,25 eura, što ukupno iznosi 255,75 eura. Naposljetku, analiziran je radni prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, a Mjesnom odboru Poljica odobrena je potpora od 400,00 eura za potrebe organizacije tradicionalnih karnevalskih programa na području Mjesnog odbora.