109. Kolegij: Kolegij: Za (su)financiranje civilnog sektora, izuzev javnih potreba u kulturi, izdvojeno 327.860,00 eura; umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka osigurana uskrsnica u vrijednosti od 70,00 eura

U Malenoj gradskoj vijećnici, 19. veljače 2024. godine, održan je 109. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,  Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Udruzi Progres iz Krka dana je suglasnost da bez zakupa koristi javnu gradsku površinu, točnije trg iznad Krušije u gradu Krku, i to s ciljem organizacije serije ekoloških tržnica, i to svake prve i treće subote u mjesecu počevši 02. ožujka, a završno sa 07. prosincem ove godine te od proljeća do kasne jeseni i svakog utorka počevši 02. travnja, a završno sa 04. studenim ove godine, u vremenu od 09.00 do 21.00 sati. Korištenje navedenog trga odobreno je do dana otvaranja nove gradske tržnice na dijelu Šetališta sv. Bernardina nakon čega će se ova sada već tradicionalna sajamska manifestacija odvijati u njezinom arealu. Nastavno na prijedlog Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je i ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 5.004,90 eura bez PDV-a, za popravak postojećeg makadamskog puta u naselju Milohnići, na dionici od predjela Krčina do predjela Ormatine, u dužini od 1.200 metara. Ponudom je obuhvaćeno: strojno krčenje s obje strane dionice u punoj dužini, izrada nagiba ceste, čišćenje kanala za oborinsku odvodnju te nabava, prijevoz, ravnanje i valjanje jalovine. Riječ je o investiciji planiranoj ovogodišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Odluke o dodjeli i rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2024. godini. Naime, temeljem Javnog poziva raspisanog krajem prosinca prošle godine pravo na (su)financiranje, od 84 zaprimljene prijave, ostvarilo je njih 73, od čega 30 prijava čine programi i projekti sportskih udruženja (za koje je ukupno izdvojeno 227.800,00 eura), 19 programi i projekti socijalno-humanitarnih udruženja (50.000,00 eura), sedam programi i projekti udruga u tehničkoj kulturi (10.000,00 eura), osam programi i projekti građanskih inicijativa (20.910,00 eura) i devet programi i projekti udruga u poljoprivredi (19.150,00 eura). Iz netom navedenog, jasno je kako je za ovogodišnje (su)financiranje civilnog sektora iz gradskog Proračuna, ako izuzmemo javne potrebe u kulturi o kojima se već prethodno odlučivalo, izdvojen ukupni budžet od 327.860,00 eura. U odnosu na prethodnu godinu kada je za istu namjenu utrošeno 259.814,53 eura, radi se o značajnom povećanju od 26,19 posto iliti 68.045,47 eura. Detaljnije postavljeni rezultati bit će uskoro predstavljeni na internetskim stranicama Grada Krka. Uz to, odlučeno je kako će se svim umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka koji će do kraja ove godine imati navršenih 75 godina života, povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, osigurati jednokratna novčana pomoć - uskrsnica u vrijednosti od 70,00 eura, s time da će se zahtjevi zaprimati od 20. veljače, zaključno do 20. ožujka ove godine. Udruge umirovljenika grada Krka i Poljica-Šotovento, kao i Dom za starije osobe Mali Kartec, dostavit će podatke o svojim članovima, tj. korisnicima koji ispunjavaju uvjete za dodjelu uskrsnice, dok će ostali umirovljenici uskrsnicu moći zatražili dostavom svojih podataka u pisarnicu Grada Krka, zatim poštanskim putem ili putem elektroničke pošte. Pripadajuća obavijest s kompletnim protokolom uskoro će biti dostupna na gradskim internetskim i Facebook stranicama. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan - Matičnoj školi Krk osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.986,26 eura za potrebe godišnjeg održavanja školskog vrta uređenog u sklopu projekta Škola u gradu, grad u školi. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju tečaja za trudnice u 2024. godini, čiji su potpisnici Grad Krk i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, a kojim je ova korisna edukativna aktivnost (što se organizira više puta tijekom godine) zaslužila i financijsku potporu vrijednu 1.035,24 eura.

U kontekstu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, nastavno na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćene su dvije ponude Obrta Garden Guerilla iz Krka, prva, vrijedna 1.980,00 eura, za obostranu košnju trave i niskog raslinja uz glavnu prometnicu od naselja Linardići do naselja Glavotok, i, druga, vrijedna 690,00 eura, za ručno krčenje raslinja radi formiranja staze i puta širine od 1,5 metara počevši od uvale Makneli. Temeljem zahtjeva Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići za postavljanje vanjske drvene stolarije na zgradi buduće Etno kuće Skrpčići, zaključeno je da će se najprije naručiti izrada troškovnika. Nakon što je analiziran troškovnik radova kojima će se na dijelu Ul. Gušternica u naselju Vrh rješavati problem kojeg ondje stvaraju oborinske vode, a kojim su isti procijenjeni na iznos od 5.190,00 eura, najavljen je i skorašnji početak konkretne realizacije te investicije.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, u iznosu od 937,50 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu elaborata i troškovnika hortikulturnog uređenja zelene površine u obuhvatu dječjeg igrališta u naselju Bajčići. Nastavno na projekt uređenja dječjeg igrališta u dijelu Ul. Smokvik u gradu Krku, prihvaćena je ponuda tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka vrijedna 498,85 eura za izvedbu vodovodnog priključka. Naposljetku, usvojena i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković iz Krka, u iznosu od 500,00 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu elaborata iskolčenja građevine - sportske dvorane za judo i karate u gradu Krku.