112. Kolegij: U održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 1,7 milijuna eura; najavljeno raspisivanje natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. ožujka 2024. godine, održan je 112. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Odsjeka za gospodarstvo, predstavljen je projekt Niste zaboravljeni kojeg, uz partnersku podršku Grada Krka i Udruge roditelja Pokrenimo se iz Viškova, provodi Habilitacijska udruga za djecu s teškoćama u razvoju - Senzorno integracijski laboratorij iz Zagreba. Cilj ovog projekta ogleda se u povećanju socijalne uključenosti i prevenciji institucionalizacije ranjivih skupina, konkretnije u pružanju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, nabavi i podjeli paketa potrepština te zapošljavanju pružatelja usluga. Ciljane skupine su: osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. U smislu konkretizacije svoje partnerske uloge, Grad će s ključnim točkama ovog projekta upoznati Gradsko društvo Crvenog križa Krk čijim je djelokrugom obuhvaćen i program Pomoć u kući. U nastavku, prihvaćene su tri ponude tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka: prva, u iznosu od 1.213,50 eura s pribrojenim PDV-om, za nabavu i uslugu instaliranja nove nadzorne kamere na kružnom toku pred ulazom u grad Krk, druga, u iznosu od 185,00 eura s pribrojenim PDV-om, za nabavu Canon tonera, i, treća, u iznosu od 3.225,00 eura s pribrojenim PDV-om, za ugradnju sustava videonadzora s instaliranom solarnom elektranom kojim će se nadgledati ulazna rampa na Prnibi. Usvojena je, također, i ponuda tvrtke Dun & Bradstreet d.o.o. iz Zagreba, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.857,50 eura, za produženje godišnje pretplate na sadržaje internetskog portala Poslovna Hrvatska (poslovna.hr) čime je Gradu Krku pružena mogućnost uvida u ključne informacije povezane s poslovanjem. Riječ je servisu koji svoju bazu podataka temelji na brojnim javnim izvorima te primjenom posebno razvijenih računalnih tehnologija stvara ažurne, visoko relevantne i korisnicima prilagođene informacije s ciljem da se na relativno jednostavan način omogući provjera pouzdanosti poslovanja postojećih i potencijalnih poslovnih partnera. Obrtu Piccola Stella iz Krka, kao i prošle godine, dana je suglasnost za postavljanje zlatne krletke kao ukrasne police za izlaganje raznih rukotvorina, i to na javnoj gradskoj površini, neposredno pred poslovnim prostorom u dijelu Ul. Dr. Dinka Vitezića u krčkoj starogradskoj jezgri. Uz nužnu korekciju cijene popravka i preslagivanja kamenog suhozida (gromače) po kvadratnom metru, prihvaćen je troškovnik dodatnih građevinskih radova na uređenju Sportske zone Vrh.

U kontekstu rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, predstavljen je i usvojen prijedlog Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, i to za obavljanje gospodarske djelatnosti. Natječaj će se provoditi prikupljanjem pisanih ponuda, s time da se njegovo raspisivanje očekuje do kraja ovog tjedna. Natječaj će provoditi Povjerenstvo za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u koje su imenovani: Radmila Živanović Čop, Tamara Žic i Franjo Volarić.

U postupku razmatranja tema Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojeno je Izvješće o godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, a kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 1.168.059,98 eura, prihod od spomeničke rente u iznosu od 22.208,22 eura, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 1.019,94 eura, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 69.094,82 eura, prihod od pomoći u iznosu od 4.429,30 eura te opći/ostali prihodi u iznosu od 462.021,19 eura, što je osiguralo konačan budžet od 1.726.833,45 eura. Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 189.924,72 eura, na održavanje javnih površina 495.451,28 eura, na održavanje nerazvrstanih cesta 423.746,90 eura, na održavanje objekata javne rasvjete 186.074,33 eura, na održavanje groblja 14.204,77 eura, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 26.550,00 eura, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić - Pepi 158.584,95 eura, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 26.559,18 eura te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 205.737,32 eura. Udruzi Ruke iz Kornića dana je suglasnost da bez zakupa koristi javnu gradsku površinu, točnije trg iznad Krušije u gradu Krku (kod spomenika Pralji) za organizaciju sajmenih manifestacija s biranim prehrambenim i ostalim tradicijskim proizvodima, a koje će se odvijati: 10. i 11. travnja, 08. i 09. svibnja, od 12. - 14. lipnja, od 17. i 19. srpnja, od 21. do 23. kolovoza te 11. i 12. rujna ove godine, u vremenu od 09.00 do 22.00 sata. Korištenje navedenog trga odobreno je do dana otvaranja nove gradske tržnice na dijelu Šetališta sv. Bernardina nakon čega će se svi sajamski programi odvijati u njezinom arealu. Pored toga, usvojena je ponuda Uslužnog obrta Dejan iz Vrha, vrijedna 2.100,00 eura bez PDV-a, za održavanje drvenog stupa - jarbola - smještenog na krčkoj Veloj placi.

Tijekom obrade predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, predstavljen je i prihvaćen Glavni projekt izgradnje ulice na predjelu Mali Kankul u gradu Krku planske oznake UO - ostale ulice kojeg je izradila tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke. Projektom je sadržana izgradnja prometnih površina, oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroničke komunikacijske infrastrukture, dok su u području zahvata predviđena i tri pametna pješačka prijelaza.

Tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda Autoškole Practic iz Delnica, u iznosu od 1.030,00 eura bez PDV-a, za uslugu prometne signalizacije vezane uz preregulaciju Ul. Salatić, između kbr. 1a i 4c. Naposljetku, na inicijativu mjesnog odbora Kornić, usvojena je ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, u iznosu od 1.000,00 eura s pribrojenim PDV-om, za sanaciju makadamskog puta na dionici Kornić - lovački dom - Muraj.