113. Kolegij: Odobreno sufinanciranje završnih izleta učenika četvrtih i osmih razreda; donesena Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 18. ožujka 2024. godine, održan je 113. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja tema Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je inicijativa da se u uvali Jert sanira mol koji je oštećen prilikom nedavnih udara juga, za što će se, po očitovanju Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, zatražiti ponuda. Na zahtjev Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Obrt za armiračke radove Armirač Krk iz Poljica, u iznosu od 641,25 eura s pribrojenim PDV-om, za nabavu i montažu zaštite od golubova za objekt - nadstrešnicu koja se nalazi pored mrtvačnice na Mjesnom groblju Poljica. Tvrtki MP - Filmska produkcija d.o.o. iz Zagreba dana je suglasnost za dvodnevno snimanje televizijske serije njemačke produkcije u maslinicima podno naselja Vrh, od Ul. Bok od Brozića prema uvali Sv. Juraj. Snimanje će se odvijati 15. i 16. travnja ove godine, s time da je od vlasnika parcela spomenuta tvrtka već prethodno ishodovala suglasnosti.  Marku Sladiću, pustolovnom vodiču iz Omišlja dozvoljeno je korištenje javne gradske površine, točnije dijela Obale hrvatske mornarice u gradu Krku gdje će u petak, 22. ožujka ove godine, s početkom u 15.00 sati, organizirati mountain bike event pod nazivom Hills and Bikes na kojem će se predstaviti aktualna ponuda brdskih bicikala, pripadajuće opreme i ostalih proizvoda. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina, gdje će se, od 08. do 10. kolovoza ove godine, odvijati program jubilarnog, 500. Krčkog sajma - Lovrečeve.

Tijekom obrade predmeta Odsjeka za gospodarstvo, odbijen je zahtjev tvrtke Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice da se dodatno prolongira rok izvođenja radova na energetskoj obnovi Društvenog centra Krk kojeg dijele Dječji vrtić Katarina Frankopan - Područni vrtić Krk i Centar za kulturu Grada Krka.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini, Ženskom odbojkaškom klubu Krk dodijeljeno je 1.000,00 eura za organizaciju 2. Uskrsnog odbojkaškog turnira koji će se u sportskoj dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir odvijati 28. i 29. ožujka. Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica pritom je odobreno 1.000,00 eura za sudjelovanje krčkih stolnotenisača na 12. Prvenstvu jadranskih otoka Hrvatske koje će se u Veloj Luci održati 12. i 13. listopada. Gimnastičkom klubu Omišalj-Njivice također je dodijeljeno 500,00 eura za organizaciju Trampolin kupa koji će u Omišlju biti priređen 19. svibnja, dok je Društvo sportske rekreacije Zvrk zaslužilo potporu od 300,00 eura za predavanje na temu odgoja djece koje će odgojitelj Duško Ilijević, 01. lipnja, održati u krčkoj Gradskoj vijećnici. Uz to, Udruzi Rukotvorine Krk odobreno je 300,00 eura za organizaciju besplatnih radionica Pletimo palme koje će se između 21. i 24. ožujka odvijati u sjedištu udruženja na adresi Trg sv. Kvirina 1. S obzirom na zamolbu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, prihvaćeno je sufinanciranje završnog izleta učenika četvrtih razreda u Nacionalni park Brijuni, kao i završne ekskurzije učenika osmih razreda u Italiju tijekom koje će posjetiti Veronu i zabavni park Gardaland. Za učenike nižih razreda Matične škole Krk i Područne škole Vrh tako je, po učeniku, odobrena potpora u iznosu od 25,00 eura, dok je učenicima viših razreda dodijeljena pojedinačna potpora od 50,00 eura. Na zahtjev Folklornog društva Poljica, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge UNICUT iz Omišlja, u ukupnom iznosu od 592,45 eura, za realizaciju izložbe koja se priprema povodom 60. obljetnice tog folklornog udruženja. Udruzi Sv. Petar - Kolijanskom odboru iz Gabonjina odobreno je 500,00 eura za organizaciju Kolijana koji će se 28. travnja ove godine (nakon 10 godina od posljednje priređene svečanosti) održati u Gabonjinu.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, gradskom komunalnom poduzeću Vecla d.o.o. dane su prethodne suglasnosti na: cjenik komunalne usluge javnih tržnica na malo te izmjenu parkirnih zona na javnim parkiralištima, dok će se o izmjenama cjenika komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama najprije povesti rasprava na Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka. U nastavku, na inicijativu grupe obrtnika i poduzetnika sa štandova na lokaciji kod Sunačanog sata u gradu Krku, a sukladno odredbama Zakona o trgovini, donesena je Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Grada Krka u 2024. godini, a kojom se sajamskim danima, u svrhu dodatne ponude i promidžbeno-turističkih aktivnosti, proglašavaju sve nedjelje i blagdani u razdobljima kako slijedi: 31. ožujka i 01. travnja (uskrsni vikend), od 29. travnja - 05. svibnja (prvomajski tjedan), od 30. svibnja - 02. lipnja (vikend Tijelova i Dana državnosti), od 15. lipnja - 30. rujna (turistička sezona) te od 01. prosinca 2024. - 07. siječnja 2025. godine (adventski, božićni i novogodišnji period). Prigodna prodaja u kućicama, kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, u navedenim razdobljima može započinjati najranije u 09.00, a završavati najkasnije u 24.00 sata. Razmotren je i nacrt Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu koji će se detaljnije predstaviti na sljedećem sastanku Kolegija.

U sklopu rasprave o temama Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem Nacrta konačnog prijedloga, utvrđen je Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku koji će na mišljenje sada biti proslijeđen Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske. Nadalje, analizirano je Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku kojim je, uz ostalo, obuhvaćeno i pet prijedloga/mišljenja/primjedbi sudionika u javnoj raspravi od kojih su usvojena četiri. Naposljetku, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.500,00 eura bez PDV-a, za izradu evidencije nerazvrstanih cesta po Zakonu o komunalnom gospodarstvu za područje grada Krka.