115. Kolegij: U izgradnju komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 1,4 milijuna eura

U uredu gradonačelnika, 04. travnja 2024. godine, održan je 115. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog također su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Dudakop iz Krasa, vrijedna 1.080,00 eura bez PDV-a, za sanaciju dijela ogradnog kameno-betonskog zida (u dužini od osam metara) na prilaznom putu prema plaži Lukobran u gradu Krku. D. M. dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, na dijelu Šetališta sv. Bernardina kod lokaliteta Krušija, radi održavanja animacijskih nastupa, i to četiri puta tjedno tijekom ljetnih mjesece, od 01. srpnja do 15. rujna. Usvojena je i ponuda Obrta za usluge Žužić iz Krka, u iznosu od 2.775,00 eura bez PDV-a, za izradu (i montažu) četiri nova ostakljena prozora na poslovnom prostoru u gradskom vlasništvu koji se na nalazi na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku i koji je trenutno u najmu Udruge Rukotvorine Krk. Foto klubu Krk dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Vele place u gradu Krku, gdje će članovi pjevačke i folklorne sekcije Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor iz Bosne i Hercegovine, u sklopu manifestacije Foto susret u gradu Krku i otvorenja izložbe Susret kamene i drvene baštine, 05. travnja ove godine, predstaviti svoje narodne pjesme i plesove.  

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na znanje je primljen Zapisnik sa sastanka Mjesnog odbora Krk - zapad, održanog 07. ožujka ove godine. Nastavno na teme popisane Dnevnim redom, novim predsjednikom Mjesnog odbora, umjesto Joška Markovića, izabran je Ivan Radivojac, a kao jedna od predloženih inicijativa izdvojen je problem nedostatka javne rasvjete na stepeništu koje se nalazi iznad Gradskog groblja Krk, a vodi prema Domu zdravlja, odnosno Vinogradskoj ulici. Iako je riječ o obuhvatu na dijelu katastarske čestice u vlasništvu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, zaključeno je kako će se pristupiti rješavanju tog problema.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analizirano je Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu o kojem će se, tijekom jedne od narednih sjednica, očitovati i gradski vijećnici. Njime su tako utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje predmetnog Izvješća tvore prihodi komunalnog doprinosa u iznosu od 925.490,64 eura, prihodi iz Proračuna Grada Krka (opći prihodi) u iznosu od 400.718,34 eura, prihodi po ugovorima, naknadama i drugim izvorima propisanim posebnim zakonima (prihodi od pomoći i prodaje imovine) u iznosu od 90.654,97 eura te prihodi od pomoći Europske unije u iznosu od 17.866,11 eura, što je osiguralo ukupni budžet od 1.434.730,06 eura. Tijekom prošle godine na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su građene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja utrošeno je 260.381,43 eura, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su građene u uređenim dijelovima građevinskog područja 567.275,21 euro, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su građene izvan građevinskog područja 6.526,10 eura, a na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su rekonstruirane i načine rekonstrukcije 600.547,32 eura. Nadalje, u sklopu projekta izgradnje (rekonstrukcije) javne rasvjete na području Grada Krka u 2024. godini, usvojena je ponuda tvrtke INprojekt d.o.o. iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 3.750,00 eura, za uslugu koordinatora K1 (u fazi projektiranja) i uslugu koordinatora K2 (u fazi gradnje). Koordinatori primjenjuju načela zaštite na radu sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. U kontekstu projekta izgradnje zgrade/hangara Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku (na k.č. 3932/3, k.o. Krk-grad), prihvaćena je ponuda tvrtke KLing d.o.o. iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 8.225,00 eura, za uslugu izrade troškovnika za dovršetak izvođenja radova. Ponudom je uključena izrada troškovnika građevinsko-obrtničkih, elektro i strojarskih radova. Pored toga, usvojena je i ponuda K-in d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 8.250,00 eura s pribrojenim PDV-om, za projektantski nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji/dogradnji postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk s ciljem izgradnje dvorane za borilačke sportove - judo i karate.

U sklopu rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colić iz Malinske, u iznosu od 2.800,00 eura, za izradu i montažu (triju) metalnih konstrukcija klupica s drvenim letvicama za sjedenje prema shemama definiranim rješenjima vezanim uz urbano opremanje krčke starogradske jezgre. Naposljetku, usvojena je ponuda tvrtke Frisd d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.331,40 eura, za održavanje hotspot sustava grada Krka, tj. zamjenu neispravnog uređaja (Cambium cnPilot 700s) s nosačem na igralištu Portapisana.