122. Kolegij: Za tekuću akademsku godinu dodijeljene dvije stipendije polaznicama poslijediplomskih studija; prihvaćeno (su)financiranje projekta Socijalna i psihosocijalna zaštita djece s višestrukim teškoćama u razvoju za vrijeme školskih praznika

U Malenoj vijećnici Grada Krka, 20. svibnja 2024. godine, održan je 122. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, nastavno na Odluku o odabiru projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kojom je Gradu Krku za rekonstrukciju i dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk, odnosno izgradnju sportske dvorane za borilačke sportove odobrena potpora u iznosu od 67.500,00 eura, na znanje je primljena obavijest Odsjeka o zaključenju Ugovora o financiranju, a kojim se zahtjev za isplatu odobrenih sredstava mora podnijeti najkasnije do 12. prosinca ove godine. Također, predmetnim je Ugovorom definiran i rok do kojeg se moraju završiti sve aktivnosti na projektu, a kojeg će se u dogovoru s Ministarstvom prolongirati.

U kontekstu rasprave o predmetima Pododsjeka za redarstvo, na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Teradecor d.o.o. iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 2.400,00 eura, za čišćenje i sanaciju starog zidanog zdenca koji sakuplja kišnicu s crkve u naselju Linardići. Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina, prostorija Grada Krka i priključka na električnu energiju, za potrebe realizacije programa Krk Music Festa i Food Truck Festivala koji će se odvijati u vremenu od 18. do 23. lipnja ove godine. Budući da je u tijeku realizacija projekta nabave i postavljanja novih fiksnih uređaja za nadzor brzine kretanja u sklopu kojeg se planira montaža kamere na raskrižju državne ceste D104 i lokalne ceste 58085 (Vela ravnica), i to na postojeći stup javne rasvjete s južne strane kolnika, Policijskoj upravi primorsko-goranskoj odobreno je sufinanciranje potrošnje električne energije koja je potrebna za rad i funkcioniranje kamere koja će mjerenje brzine vršiti u oba smjera kretanja vozila. Centru za kulturu Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javnih gradskih površina za potrebe realizacije programa koji se priređuju u sklopu proslave Dana grada Krka, konkretnije dijela Obale hrvatske mornarice (preko puta Sunčanog sata) gdje će se 01. lipnja održati koncert klapa pod nazivom Za tebe, otok od zlata te perivoja nadomak Trga Kamplin gdje će se 02. lipnja održati pričaonica bajki Ivane Brlić Mažuranić. Pozitivnim mišljenjem podržana je inicijativa Atletskog kluba Krk za održavanje sportske manifestacije Jump2Krk te postavljanje borilišta na Ribarskom molu od 27. do 31. kolovoza ove godine, uz napomenu kako su organizatori u obvezi se obratiti i Županijskoj lučkoj upravi Krk budući da se manifestacije priređuje na lučkom području. Pored toga, prihvaćena je i ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 6.396,00 eura, za sanaciju maslinarskog puta na relaciji Krk - Muraj (biciklistička staza B-423, područje Valdimor).

Tijekom izlaganja o temama Imovinsko-pravne službe, a po pravednom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji ulica u naselju Milohnići - na lokaciji Kod lokve i kod kbr. 24a, pored dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Kograd Krk d.o.o. iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 54.996,00 eura. Nakon odrađenog postupka jednostavne nabave za ustupanje građevinskih radova na sanaciji hodne ploče rive na kupalištu Jert, pored, također, dvije zaprimljene ponude, kao povoljnija prihvaćena je ona Obrta Gromača iz Kornića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 18.662,00 eura. Nadalje, po pravednom postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja informacijskog sustava Grada Krka u 2024. godini, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, s pribrojenim PDV-om vrijedna 32.422,00 eura. Pored toga, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za završne radove na Sportskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku, s time da procijenjena vrijednost ove investicije koja pored izvođenja radova uključuje i nabavu opreme iznosi 66.000,00 eura.

U sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u ovoj godini, Plesnom klubu Dance Queen iz Kraljevice odobrena je potpora vrijedna 312,00 eura za sudjelovanje M. T. iz Linardića na Europskom prvenstvu u umjetničkim plesovima koje se sredinom travnja ove godine, u organizaciji Svjetske sportsko-plesne federacije (World DanceSport Federation), održalo u švicarskom gradu Skövde. Nastup je odrađen u sklopu nacionalnog tima temeljem poziva Hrvatskog sportskog plesnog saveza, a sukladno rezultatu ostvarenom na prvenstvu Hrvatske. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Županijske udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom formiran u ime roditelja djece korisnika programa Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka - Područnog odjela Vrh, da se iznosom od 22.200,00 eura (su)financira projekt Socijalna i psihosocijalna zaštita djece s višestrukim teškoćama u razvoju za vrijeme školskih praznika, a koji će polaznicima odgojno-obrazovnog programa Centra koji se provodi u Osnovnoj školi Fran Krasto Frankopan - Područnoj školi Vrh, omogućiti kontinuitet rehabilitacije, socijalizacije i skrbi tijekom školskih praznika. Spomenuti program trenutno pohađa desetero mališana sa čitavog otoka među kojima ih je šestoro s područja Grada Krka, a (su)financiranju će se, srazmjerno broju korisnika s njihovih područja, priključiti općine Dobrinj i Malinska-Dubašnica. Temeljem prijave na Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2024./2025. i ispunjenih natječajnih uvjeta, stipendiju u mjesečnom iznosu od 200,00 eura tijekom narednih devet mjeseci primat će: S. M. iz Krka, polaznica treće godine poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i M. B. iz Krka, polaznica prve godine poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Kemije, smjer Organska kemija, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podsjetimo, u odnosu na prethodni, ovogodišnji natječaj donio je povećanje mjesečnog iznosa stipendije sa 160,00 eura na 200,00 eura. Uz to, najavljeno je provođenje postupka jednostavne nabave za uslugu digitalne logopedske vježbenice za djecu s artikulacijsko-fonološkim poteškoćama u trajanju od šest mjeseci (srpanj - prosinac 2024. godine), s time da je ovdje riječ o usluzi procijenjenoj na iznos od 21.600,00 eura.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojena je ponuda Obrta za usluge Kamp Depo Adria iz Vrha, s pribrojenim PDV-om vrijedna 27.312,50 eura, za sanaciju krova mrtvačnice na Mjesnom groblju Pinezići.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, predstavljen je Ugovor o sufinanciranju, čiji su potpisnici Grad Krk i Središnji državni ured za demografiju i mlade, a kojim se iznos od 22.500,00 eura dodjeljuje za sufinanciranje radova i usluga vezanih uz realizaciju projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta u eksterijeru Društvenog centra Krka. Sukladno Ugovoru, rok za dovršetak svih aktivnosti na spomenutom projektu je 01. ožujak 2025. godine. U nastavku, prihvaćena je ponuda Obrta za poslovno savjetovanje Strategis iz Ilače, u ukupnom iznosu od 1.300,00 eura za izradu Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Grada Krka.  

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za prostorno planirane i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba, s pribrojenim PDV-om vrijedna 3.250,00 eura, uslugu savjetovanja u provedbi postupka javne nabave i pregleda troškovnika za projekt izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh.