125. Kolegij: Osigurane potpore za krčke školarce - sudionike 33. Kampa mladih informatičara Hrvatske; dovršeno uređenje dječjeg igrališta u naselju Milohnići

U uredu gradonačelnika, 10. lipnja 2024. godine, održan je 125. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Saša Stanković, komunalno-prometni redar, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Pododsjeka za redarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 5.500,00 eura, za sanaciju poljoprivrednog puta na dionici koja od naselja Kosići vodi prema polju Kaštel. Također, prihvaćena je i građanska inicijativa da se sanira cesta na relaciji lokva Kimpi - kvart Paradiso (naselje Krk), a koja je oštećena tijekom prirodne nepogode uzrokovane nedavnim obilnim padalinama, za što će se zatražiti (okvirna) ponuda. Na znanje je primljena i građanska inicijativa da se u dijelu Ul. Ledine u naselju Kornić postavi uspornik prometa, s time da se inicijatore upućuje na Mjesni odbor Kornić kako dobili njihovo očitovanje. Nadalje, usvojena je ponuda tvrtke 4F Projekt d.o.o. iz Kraljevice, vrijedna 1.600,00 eura, za izradu elaborata kojim će se definirati rješenje za parkirališna mjesta i pješačku zonu (pješačke prijelaze i nogostup) oko novouređene gradske tržnice na Šetalištu sv. Bernardina. Nastavno na prijedlog Doma zdravlja Primorsko-goranske županije da se krene u rješavanje problema s oborinskim vodama koje se iz susjednih ulica slijevaju u dvorište krčke ispostave, ugrožavajući pritom ginekološku i stomatološku ordinaciju, Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dodijeljeno je zaduženje da naruči sveobuhvatno projektno rješenje zbrinjavanja oborinskih voda na tom području.

U kontekstu rasprave o temama Imovinsko-pravne službe, najavljeno je pokretanje postupka javne nabave za ustupanje radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u 2024. godini, što predstavlja investiciju procijenjenu na 280.000,00 eura bez PDV-a. Uz to, po pravednom postupku jednostavne nabave za izvođenje završnih radova na Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 66.340,00 eura bez PDV-a.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, a nastavno na zamolbu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.575,00 eura, za sanaciju makadamskog puta, tj. odvojka Ul. Muraj u naselju Muraj. Ponudom je obuhvaćena nabava, dovoz i ugradnja jalovine (36 m3). Udruzi Kreativni Krk odobreno je korištenje javne gradske površine, točnije Trga Kamplin u gradu Krk, gdje će se 19. lipnja ove godine, između 17.00 i 20.00 sati, održati završni koncert polaznika programa Kreativne radionice Kreativnog Krka. Naposljetku, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji, odrađenoj između 25. ožujka i 05. travnja. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redoviti odvoz otpada; redovito čišćenje i dezinfekcija spremnika; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno na javnim površinama.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Nogometnom klubu Krk dodijeljeno je 500,00 eura za organizaciju memorijalnog turnira Tonči Skomeršić Fortunato & Nikica Sokolić, 08. lipnja ove godine, održanog u Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi, dok je Udruzi Tragom hrvatske baštine iz Krasica odobreno 1.000,00 eura za gastro i etno prezentaciju koja će biti priređena u sklopu drugog izdanja Festivala turističkog i etno filma - TEF. Na prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk, za 20 sudionika 33. Kampa mladih informatičara Hrvatske s područja Grada Krka dodijelit će se financijska pomoć u pojedinačnom iznosu od 62,00 eura, a kojom se pokriva vrijednost participacije. (Ukupno izdvajanje tako iznosi 1.240,00 eura.) Nadolazeće izdanje ove poznate informatičke smotre, između 26. lipnja i 06. srpnja ove godine, bit će održano upravo u gradu Krku, a pored mladih otočana u njegovu će radu sudjelovati ponajbolji hrvatski informatičari srednjoškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Kamp organizira Hrvatski savez informatičara u suradnji s Klubom informatičara otoka Krka i Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan - Matičnom školom Krk, i to pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatske zajednice tehničke kulture i Grada Krka.

U sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljeno je izvješće o eko-akciji More spaja - Krk 2024., održanoj 08. lipnja ove godine, tijekom koje iz Luke Krk izvađeno oko 1.120 kilograma (ili 10 kubika) otpada. U sklopu akcije čišćenja podmorja također su priređene: edukativne aktivnosti o razvrstavanju otpada, radionice reciklaže i e-biciklijada. Akciju je organizirala Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, uz potporu Grada Krka, Turističke zajednice Grada Krka, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Županijske lučke uprave - Ispostave Krk, Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Krk, komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk d.o.o. te nekolicine otočnih udruga. Nadalje, istaknuto je da su upravo okončani radovi na uređenju dječjeg igrališta u naselju Milohnići smještenog u eksterijeru Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Područnog vrtića Milohnići. Građevinske radove, vrijedne 37.642,05 eura + PDV, pritom je izveo Zidarski obrt Zidar Ivo iz Vrha, dok je s tvrtkom Tome d.o.o. iz Omišlja ugovorena nabava i montaža dječjih igrala u vrijednosti od 21.705,00 eura. Potom su predstavljeni: idejno rješenje hortikulturnog uređenja sportske zone Sv. Lucija u gradu Krku čije je osmišljavanje bilo povjereno tvrtki Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske i snimka stanja virtualne serverske infrastrukture uz prijedlog nadogradnje i optimizacije informatičkog sustava Grada Krka koju je izradila tvrtka Net media sistemi d.o.o. iz Splita.

U kontekstu analize tema Odsjeka za prostorno planirane i zaštitu okoliša, prihvaćene su dvije ponude tvrtke Vitus d.o.o. iz Malinske: prva, u iznosu od 2.400,00 eura bez PDV-a, za analizu postojećeg stanja sustava oborinske odvodnje na krovnim terasama Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk (terase broj 1 i 2), ispitivanje prohodnosti postojećeg sustava i očitovanje s prijedlogom i okvirnom procjenom troškova sanacije te, druga, u iznosu od 1.600,00 eura bez PDV-a, za analizu postojećeg stanja sustava oborinske odvodnje na krovnoj terasi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - Matičnog vrtića Krk (terasa broj 3) i očitovanje s prijedlogom i okvirnom procjenom troškova sanacije.