128. Kolegij: Predstavljeno dorađeno Idejno rješenje uređenja Zelenog trga - Malog parka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 08. srpnja 2024. godine, održan je 128. sastanak Kolegija u čijim je raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovao i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, u sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke EL-AN d.o.o. iz Malinske, s pribrojenim PDV-om vrijedna 1.743,74 eura, za ispitivanje kvara na rasvjeti, demontažu postojećih svjetiljki te nabavu i montažu novih LED svjetiljki u parku uz šetalište Dražica, do Centra aktivnosti Krk u gradu Krku. Također, potvrđena je i ponuda Grafotiska Braut iz Krka, s pribrojenim PDV-om vrijedna 362,50 eura, za izradu dvaju aluminijskih ploča s povijenim rubovima (zajedno s pocinčanim stupovima), tj. kvadratni i okrugli putokaz za novu plažu za pse na predjelu Plav u gradu Krku. Ta se plaža nalazi između Kampa Ježevac i Restorana Karaka. Potom je, nakon održanog radnog sastanka s predstavnicima tvrtke Sudio Perivoj d.o.o. iz Malinske i tvrtke Vecla d.o.o. iz Krka, predstavljeno dorađeno Idejno rješenje uređenja Zelenog trga, tj. Malog parka na k.č. 3217, k.o. Krk-grad, koje potpisuje tvrtka Studio ML d.o.o. iz Krka. U odnosu na prethodno rješenje modernizacije Malog parka, ovim izmijenjenim zadržan je postojeći obodni kameni zid, kao i sva postojeća vegetacija oko koje se formiraju zelene površine, dok se zbog nogostupa prema upravnoj zgradi Grada Krka izmještaju taksi stajališta, a postojeći uslužni objekt prenamjenjuje u pergolu. Inače, ovim se Idejnim rješenjem prostor Malog parka definira kao atraktivan ulaz na rivu s lokacijama za kratko zadržavanje i odmor (glavnim i sporednim pješačkim prolazima), dominantnim zelenim površinama te novim popločenjem i urbanom opremom. Uz to, usvojena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković iz Krka, u iznosu od 1.062,50 eura s pribrojenim PDV-om, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja za potrebe projektiranja na k.č. 3945, 3946 i 3947, sve k.o. Krk-grad. Riječ je o zoni novouređenog igrališta - biciklističke staze na predjelu Lunta u gradu Krku. Potvrđena je i ponuda tvrtke Creativa plus d.o.o. iz Pule, u iznosu od 2.000,00 eura s pribrojenim PDV-om, za prijavu projekta uređenja sportske zone u eksterijeru Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini kojeg je raspisalo Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske.

Tijekom rješavanja tema Odsjeka za društvene djelatnosti, a temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Športsko-ribolovnom društvu Lovrata iz Krka dodijeljena je potpora u visini od 1.000,00 eura za sudjelovanje njihovog člana Tomasa Lukarića na Svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu koje će se, između 24. i 31. kolovoza ove godine, održati u Downingsu, Irska. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je potpora u vrijednosti od 600,00 eura kojom će se sufinancirati organizacija tradicionalnog, jednodnevnog izleta svih djelatnika škole, ove godine na otoke Rab i Pag.

U kontekstu razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, najprije je zaključeno kako će se pražnjenje spremnika za otpad na plaži Jert pojačati s jednim dodatnim odvozom, tako da će se pražnjenje umjesto dvaput vršiti triput tjedno, s time da će taj dodatan odvoz otpada biti fakturiran Gradu Krku, dok preostale financiraju tamošnji ugostitelji. Tvrtki Bas Production d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija, odbijena je suglasnost za snimanje reklame na Trgu krčkih glagoljaša u gradu Krku tijekom kolovoza ove godine, budući da je trg tijekom čitavog ljeta zauzet različitim programskim aktivnostima. Na inicijativu Mjesnog odbora Vrh, usvojena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, u iznosu od 6.355,50 eura, za sanaciju makadamskog puta (u dužini od 570 metara) na dijelu nerazvrstane ceste od Poslovne zone Vrh do predjela Oštarije. Mjesnom odboru Kornić dana je suglasnost da se na dan održavanja pučke zabave Jakovlje u mjestu Kornić cesta koja njime prolazi zatvori u vremenu od 18.00 - 04.00 sata, i to od križanja ulica sv. Dunat i 17. travanj (u smjeru Dunat - Kornić), kao i od križanja ulica Murajska i Placa (iz smjera Muraj - Kornić). Uz to, za potrebe organiziranja pučke zabave odobreno je i financiranje šestero redara u vremenu od 22.00 do 04.00 sata, za što će biti zatražena pripadajuća ponuda. Vezano za obavijest Doma za starije osobe Mali Kartec iz Krka kojom se ukazuje na to da uskoro kreću radovi na energetskoj obnovi zgrade sufinancirani sredstvima Europske unije, konstatirano je da ustanova u potpunosti zadovoljava Odluku o privremenoj zabrani radova na području Grada Krka u 2024. godini te da radovi koji će se ondje odvijati spadaju u izuzetke od privremene zabrane radova. Na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, potvrđena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.118,00 eura, za strojno krčenje makadamske ceste (u dužini od 4.600 metara) od raskrsnice Klanci do predjela Paradiso u gradu Krku.

Tijekom izlaganja o temama Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.168,00 eura, za popravak makadamskog puta na predjelu Sebikoči u naselju Linardići. Ponudom je uključeno strojno krčenje puta s obje strane u dužini od 1.600 m, izrada nagiba puta za odvodnju oborinskih voda te nabava, prijevoz, ravnanje i valjanje jalovine (120 m3). Ova investicija predviđena je ovogodišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.