Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 03. travnja 2023. godine, donio je Dopunu Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. dostupan je: OVDJE.


Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu [.pdf]
I. dopuna Potvrde Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ [.pdf]