Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina: Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Integralni tekst objave preuzmite: OVDJE.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 07. svibnja 2023. godine.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama, odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu prebivališta.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave i pravosuđa dostupnoj: OVDJE.

Također, pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača ili putem sustava e-Građani.

Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili promjenu istječe u srijedu, 26. travnja 2023. godine.

Nadležna upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba koje vodi registar birača objavit će vrijeme, mjesto i način rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili promjenu podataka upisanih u registar birača.

Skreće se pozornost biračima da na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina mogu glasovati samo u mjestu svog prebivališta te da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i koji imaju važeću osobnu iskaznice, ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača dostavljenim na biračka mjesta. Iznimno, osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-1 i slijedom toga izmijenjen Zakon o osobnoj iskaznici, smatraju se važećim pa će birači kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine biti u popisu birača.

Birači za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Biraču će se izdati onoliko potvrda koliko se vrsta izbora provodi na njegovom biračkom mjestu.


Više o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina doznajte na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva dostupnoj: OVDJE