Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina: Odluka o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku

Na osnovi članka 74. stavka 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine broj 25/19), a u svezi članka 76. stavka 1. i članka 77. stavka 1. navedenog Zakona, nakon izbora za članove Vijeća srpske nacionalne u Gradu Krku, provedenih 07. svibnja 2023., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 08. svibnja 2023. godine, utvrdilo je i objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Krku, koju možete preuzeti u prilogu.