Prostorni planovi 2022.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku  preuzmi
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja areala Skomeršić u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku preuzmi