Krčko podmorje: Znanstveno-stručni skup na temu Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora

U sklopu programa Krčko podmorje, 10. i 11. rujna 2021. godine, u Velikoj gradskoj vijećnici odvijat će se znanstveno-stručni skup na temu Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora. Ovo događanje zajednički priređuju Udruga Eko-Kvarner, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Grad Krk. Znanstveni skup pratit će i izložba o morskim kornjačama LIFE Euroturtles koja će biti postavljena na Krčkoj rivi, a čija je realizacija povjerena Institutu Plavi svijet iz Velog Lošinja.

Jadran je poluzatvoreno i plitko more te je izrazito osjetljivo na sve intnezivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture ili eksploatacije ugljikovodika, ali i snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more - kopno, odnosno temeljna znanja o povezanosti Jadrana i Sredozemnog mora kroz cjelovito sagledavanje različitih fizičkih, kemijskih i bioloških procesa osnova su za aktivnu i učinkovitu zaštitu Jadranskog mora. Stoga je pismenost ili razumijevanje funkcioniranja ekosustava alat u aktivnom provođenju mjera zaštite Jadranskog mora kao prirodnog resursa neophodnog za život, kao i pomoć u razumijevanju potrebe za održivim razvojem u području hrvatske obale Jadrana. Da bi se doprinijelo aktivnoj zaštiti potrebno je jačati pismenost ili razumijevanje o funkcioniranju ekosustava Jadranskog mora na svim razinama društvene zajednice.

S ciljem razmatranja razine pismenosti o oceanima, a time i pismenosti o Jadranskom moru, u kontekstu UN-ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021. - 2030. (oceansko desetljeće), tijekom ovog će se znanstvenog skupa razmatrati negativni utjecaji na ekosustav Jadranskog mora, od utjecaja djelatnosti čovjeka, pa sve do utjecaja klimatskih promjena, zatim stanje pismenosti u školskoj populaciji, kao i provođenje plavog gospodarstva na području Republike Hrvatske.

Znanstveni skup organizira se kao dio programa ovogodišnjeg izdanja manifestacije Krčko podmorje kojom je obuhvaćeno i treće po redu izdanje natjecanja u dubinskom ronjenju na dah Adriatic Freediving Trophy iza čije organizacije stoji AIDA Hrvatska, kao jedna od najaktivnijih svjetskih AIDA asocijacija. To se zahtjevno natjecanje, uz sudjelovanje ronioca na dah iz Venezuele, Italije, Slovačke, Švedske, Norveške, Njemačke, Švicarske, Mađarske i Hrvatske, u akvatoriju Kvarnerskog zaljeva odvija između 06. i 11. rujna, i to na inicijativu Riječanina Vitomira Maričića, višestrukog svjetskog rekordera i instruktora ronjenja na dah, inače predsjednika AIDA Hrvatska. Pored natjecanja u tom ekstremnom sportu za 25. rujan najavljena je velika eko-akcija čišćenja krčkog podmorja koja će okupiti mnoge domaće i inozemne ronioce, a kojoj će podršku dati i predstavnici ronilačkih klubova s područja Grada Krka.

 

 

Program znanstveno-stručnog skupa:

 

Petak, 10. rujna 2021.; Velika gradska vijećnica

 

09.00

Otvorenje skupa i uvodni govor

 

09.15

Jedno zdravlje (One Health) u morskom okolišu

– izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

 

09.35

Uloga Ocean literacy ili znanja o moru za očuvanje i održivo upravljanje morskim ekosustavima

– dr. sc. Melita Mokos, European Marine Science Educators Association Oudenaarde, Belgija

 

09.55

Promjene u bentosu Jadranskog mora kojima svjedočimo tijekom zadnjih desetljeća

– izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

10.10

Utjecaj nasipavanja na betonske zajednice crikveničkog akvatorija (Vinodolski kanal)

– Milvana Arko-Pijevac, dipl. ing. biol., Prirodoslovni muzej Rijeka

 

10.25

Masovne pojave režnjaka i rebraša uz istočnu obalu Jadrana: povijesni pregled i novi podatci

– prof. dr. sc. Davor Lučić, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

 

10.40

Sastav ihtioplanktonske zajednice na području Kvarnerića tijekom zadnje dvije godine istraživanja

– dr. sc. Barbara Zorica i Marija Šestanović, dipl.ing.biol., Institut za oceanografiju i ribarstvo Split

 

10.55

Podvodna buka i njezin utjecaj na dobre dupine u Jadranu

– Grgur Pleslić, prof. biol. et chem., Institut Plavi svijet, Veli Lošinj

 

11.10

Kako ZAJEDNO protiv morskog otpada? - predstavljanje inicijative ZPMO

– Barbara Colić, mag. oecol. et prot. nat., Hrvoje Čižmek, mag.biol. i Sanja Stipić, mag. biol. et oecol. mar., Društvo istraživača mora - 2.000 milja

 

11.25

Klimatsko modeliranje u Jadranu

– dr. sc. Ivica Vilibić i dr. sc. Clea Denamiel, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković Zagreb

 

11.40

Organska tvar i sumporni spojevi kao indikacija globalnih promjena: rezultati dugoročnih istraživanja (1990. - 2021.) u sjevernom Jadranu i Rogozničkom jezeru

– dr. Irena Ciglenečki Jusić, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković Zagreb

 

11.55

Konferencija za novinare

 

12.30

Put prema digitalnom Jadranu potpomognut daljinskim istraživanjima satelita

– dr. sc. Stipe Lukin, SeaCras, Zagreb

 

12.45

Nova znanstvena dostignuća i metode u pokušaju spašavanja periski

– dr. sc. Milena Mičić, Aquarium Pula

 

13.15

Umjetni grebeni u Jadranu - pro et contra

– izv. prof. dr. sc. Andrej Jaklin, Centar za istraživanje mora Rovinj, Institut Ruđer Bošković Zagreb

 

13.30

Upravni postupak i upravni akt - temeljna obilježja i mogućnosti primjene u zaštiti morskog okoliša

– prof. dr. sc. Dario Đerđa, Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

13.45

Upravni postupci u pojedinim upravnim područjima od posebnog značaja za zaštitu morskog okoliša

– Želimir Gržančić, dipl. iur., LL.M., Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

14.00

Rasprava

 

15.00

Zaključci skupa

 

Subota, 11. rujna 2021.; Velika gradska vijećnica

 

09.00

Misli (na) plavo - kako more utječe na nas i kako mi na njega

– Barbara Čolić, mag. oecol. et prot. nat. i Hrvoje Čižmek, mag. biol., Društvo istraživača mora - 2.000 milja

 

09.15

Poticanje oceanske pismenosti u predškolskoj dobi - primjer dobre prakse

– dr. sc. Daria Ezgeta Balić, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split

 

09.30

Kurikulumi prirodoslovnih predmeta u funkciji razvoja prirodoslovne pismenosti učenika

– Borjanka Smojver, dipl. ing. biotech., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

 

09.45

Razvijanje prirodoslovne pismenosti u Programu GLOBE

– dr. sc. Diana Garašić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

 

10.00

Znanje o moru među učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i mogućnost uključivanja Ocean literacy u obrazovni sustav

– dr. sc. Melita Mokos, European Marine Science Educators Association Oudenaarde, Belgija

 

10.15

Razina pismenosti o Jadranskom moru u hrvatskih autonomnih ronilaca

– Donat Petricioli, dipl. ing. biol., profesionalni ronilac, D.I.I.V. d.o.o., Sali

 

10.30

Mogućnost uključivanja zainteresirane javnosti u programe praćenja stanja morskih ekosustava: primjer korištenja FAST metode za praćenje stanja zajednica riba u Jadranskom moru

– dr. sc. Ivana Zubak Čižmek, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

 

10.45

Rasprava

 

11.45

Zaključci skupa

 

12.00

Otvorenje izložbe o morskim kornjačama LIFE Euroturtles