Lokacije s poluukopanim kontejnerima i setovima kontejnera te reciklažnim dvorištem na području Grada Krka

Lista lokacija s poluukopanim kontejnerima i setovima kontejnera te reciklažnim dvorištem na području Grada Krka dostupna je u nastavku.

1) Poluukopani kontejneri (Molok):

 • grad Krk - križanje Kvarnerske ulice i Ulice Slavka Nikolića (kružni tok),
 • grad Krk - gradski parking iza Robne kuće,
 • grad Krk - Ulica Stjepana Radića (prema Trgu glagoljaša),
 • grad Krk - Ulica Narodnog preporoda (ispod naselja Vidikovac),
 • grad Krk - Ulica Krčkih iseljenika - Portapisana,
 • naselje Linardići - kod Društvenog doma,
 • naselje Bajčići - na križanju DC 104 i naselja Bajčići,
 • naselje Kornić (u izgradnji) - u proizvodnoj zoni,
 • naselje Pinezići (u izgradnji) - na ulazu u naselje.

2) Setovi kontejnera:

 • naselje Lakmartin - u centru naselja,
 • grad Krk - Šetalište Sv. Bernardina (ispod upravne zgrade Grada Krka),
 • grad Krk - Šetalište Sv. Bernardina (istezalište),
 • grad Krk - POSAM,
 • naselje Kornić - u proizvodnoj zoni,
 • trajektna luka Valbiska.

3) Setovi kontejnera na plažama (samo tijekom ljetnih mjeseci):

 • grad Krk - plaža Plav,
 • grad Krk - plaža Lukobran,
 • grad Krk - plaža Redagara,
 • naselje Kornić - Plaža Dunat,
 • naselje Poljica - plaža/uvala Čavlena,
 • naselje Linardići - plaža/uvala Vela Jana,
 • naelje Pinezići - plaža/uvala Sv. Fuska.

4) Reciklažno dvorište:

 • nalazi se na z.č. 1311 i z.č. 1312, k.o. Krk, u Vršanskoj ulici, oko sto metara od trgovačkog centra Plodine, na lijevoj strani ceste, a upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta.