Ministarstvo poljoprivrede poziva na uključivanje u kreiranje baze projekata za financiranje iz fondova Europske unije

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz njegovog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz fondova Europske unije (točnije Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Mehanizma za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede sve zainteresirane strane moli da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor uopće. Jer predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i onih vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

 

Prijedlozi projekata mogu se, najkasnije do 30. rujna 2020. godine, prijaviti putem obrasca dostupnog: OVDJE.