Nastavak provedbe izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Savjetodavna služba nastavlja s provedbom izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima i potkategorijama.

Ovim edukativnim programom obuhvaćeni su OPG-ovi i drugi poljoprivrednici te tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge), i to za: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo.
Krčke radionice (za ukupno 50 polaznika), čiju organizaciju uz Savjetodavnu službu potpisuje i Udruga maslinara Drobnica, održati će se 09., 10. i 11. svibnja 2016. godine, u Velikoj vijećnici Grada Krka, između 16.00 i 20.15 sati.
Uvjeti za pohađanje izobrazbe su navršenih 18 godina te završena minimalno osnovna škola. Prijave za edukaciju vrše se putem prijavnice dostupne u prilogu ove obavijesti. Izobrazbu će, prema petnaestsatnom programu što ga je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, provoditi ovlašteni predavači Savjetodavne službe, organizirani u županijske timove, na cijelom području Republike Hrvatske. Koordinatorica tima za područje Primorsko-goranske županije je Karmen Karlić koju možete kontaktirati telefonom na 091 488 27 90, odnosno mailom na karmen.karlic@savjetodavna.hr
Cijena izobrazbe po polazniku iznosi 380,00 kn, u što su uključene naknade za provedbu osnovne izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje identifikacijske iskaznice. Naknada tih troškova uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN broj HR12 1001005-1863000160, s modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom - naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu. Polaznici izobrazbe dužni su predavačkom timu predočiti dokaz o uplati naknade, i to najkasnije prilikom dolaska na izobrazbu, s time da tada nije moguća uplata gotovinom.
 
Primjer popunjenog naloga za plaćanje: